RC område(r)

Jeg har fått flere forespørsler fra folk som ønsker å bidra, så lager en egen tråd på dette.

Lauget har fire stk beltebiler som er tentk brukt i et RC-område.

“Noen” har nevnt at de ønsker å bygge et terreng, skal dette være i samme område eller skal det være et eget område?
Ønsker noen å orge et eget område med andre RC-biler?

Disse aktivitetene er populære blant de besøkende, så gode forslag ønskes :slight_smile:

Vi prøver også legge en bedre plan for kø-system og “vakt” på disse områdene.

Når du nevner beltebilene er det da 42065 du mener da Harald? På de så lønner det seg og sette på gummiknotter. Får mye bedre grep da.

Jeg har 42030 og 8043 som jeg kan bidra med hvis det er interessant innen RC. Tror ikke jeg rekker og lage en 4x4 Crawler MOC for PKH. Kan også stille med andre Technic modeller hvis ønskelig. Både store og små offisielle sett.

  • Ole Christian

Jeg har en 4x4 Crawler bygget. Kan se om jeg får med meg denne, hvis ønsket. Den raste litt rundt på Kids Expo 17 .