Rapport fra NRK Sommertoget: Henvisning

Rapport fra NRK Sommertogets opphold i Oppdal ligger på forummets interne medlemssider.
Her kan du lese mer om Oppdal stasjon i Lego og Lego utstillingen i stasjonen.

kletvoldlego/Mogens