Power functions servo i LDD?

Jeg bruker aldri LDD lenger da jeg har gått helt over til Ldraw. Men det er en ting som LDD er fin til. Hvis jeg legger alle delene som jeg trenger på “bordet” og genererer en byggeveiledning så får jeg opp en deleliste som jeg kan bruke i byggeveiledning. Hvis jeg lager en MOC som blir overdrevent uvanlig god sammenlignet med det som jeg normalt lager, det har hendt to ganger, så lager jeg byggeveiledning.

Det som jeg trenger nå er en PF servo i LDD og oppladbar batteriboks. Jeg finner ikke servoen. Er de mulig å få den i LDD?

De ligger i LDD Extended under PF tingene :slight_smile:

Hva mener du med extended? For å si det på en annen måte - hvordan får jeg extended?

Når du åpner LDD så velger du Extended eller når du er inne i LDD så velger du View → New Themes → LDD Extended