PKH - henting på lageret

Lager en tråd hvor det er fint om dere skriver inn alt det dere mener vi bør ta med oss fra lageret på Røa og til PKH.

Frist for å komme opp med innspill er søndag 19 april og så tar jeg tilhenger og henter alt en dag i begynnelsen av neste uke.

  1. Roll ups
  2. Esker med serie 5 minifig
  3. Esker med polybags
  4. Diverse baseplates. Antall?
  5. Sorte duker ??
  6. Esker med togskinner Antall ?

Muligens veldig lite sort duk på lageret.
Aj-ml har fått sendt ned all duk fra Trondheim idag.

Jeg skal bare summe meg litt hva som trengs fra lagret og svarer innen fristen.
Her er det jeg kommer på nå:
-Viktig å huske pappeskene til L@go som ligger der etter LW.
-Vi har en del hvit duk på lagret. Det kan evt være nødløsning/reserve hvis vi går tom for sort.
-Alle skinner vi har på lager, både løse og de som festet til baseplates.
-Alle veiplater vi har på lager.
-Hvor mange baseplates må nesten samkjøres med layoutansvarlig, men å ta med en full eske av blå og grønne skader ikke.
-Polybags, tja…ca 1000 stk av her. Vi har ca 4 varieanter og i tillegg ta med samme antall av minifig serie 5. Det er viktig å ha nok, for folk velger selv hvilken av variantene de får/tar.

Kjapt oppsummert fra meg:

Planen for bylayouten sier 51 blå og 142 grønne veiplater. Da er plater med fastmonterte skinner inkludert, pga den utradisjonelle skinnelayouten. Man kan trekke fra 24 fra tallet på grønne, om man kun regner med baseplater med dobbeltsporet, rett strekke.

De blå er til havnemiljøet, hvor baseplatene ikke er en del av en større MOC.

Veiplater:
73 Rette (!)
10 T-Kryss
7 Svinger

Vi har ikke så mange veiplater, spesielt rette. Der har vi kanskje 50 stk…så her må medlemmer bistå.

Veiplater skulle det nå være dekket opp for, i det minste rette, takket være deltakere.

Men, nyeste variasjon av layouten krever en mengde penser: 10 høyre og 6 venstre. Jeg vet at det stilles med åtte penser til automatikken, men har lauget dekning til resten?

FYI; jeg samarbeider med F0NIX ang. skinnegangen, ettersom han står som “Togkontrollør”, og legger opp skinnegangen basert på hans feedback.

Red: Antallet penser, etter ytteligere finjustering av layout.

Jeg har ikke oversikt over hvor mange penser vi har liggende, men reiser opp på lageret i kveld og tar med alt vi har liggende. Det blir også siste mulighet for meg til å få hentet noe der slik at gi beskjed innen kl 1500 i dag hvis det skulle være noen mer som mangler.

Christian

Sent på den her (beklager!).

Minimum 350 rette skinner (inkl. på baseplate), 80 svinger, 9 penser hver retning.

Red. Etter revisjon, basert på F0NIX’ tilbakemeldinger, er nå layout på minimum 400 rette skinner (inkl på baseplate), 86 svinger og 8 penser i hver retning.

Hei igjen

Da har vi vært på lageret og kan ikke tenke meg at det var mer enn ca 150 rette skinner der, samt noe få svinger. Dette betyr at du må sette i gang en skikkelig innsamling for å få tak i resten av skinnene. Fant også kun et skiftespor slik at her trenger vi også flere.