PKH 2024: GBC (Great ball contraption)

This topic will be used for all things GBC!

Got a module that can transport orange, white or neon-yellow balls from one place to another collecting dust somewhere? Find a dust-buster and bust that dust!

If you’re unsure whether or not your module is acually able to transport balls, feel free to ask a question here, and some GBC-loving LEGO-friends will probably be able to help you on your way to a working module!

1 Like

På KlossExpo hadde vi ca 10 bord og “noen og førti” moduler ( https://www.youtube.com/watch?v=bSY_7eur0m8 ) - Vi klarer vel MINST det samme på PKH?

2 Likes

Vi må klare mer enn det tenker jeg. Vi har jo vervet flere byggere på Klossexpo og pleier å være flere på PKH som ikke er på Klossexpo

3 Likes

En liten oppdatering her: per nuhh er det hele 3 (!) GBC-moduler som er meldt på gjennom systemet.

Klarer vi å få til PKHs hittil tighteste og minste løype?

Eller klarer vi å blæste på oss noen flere påmeldinger?

1 Like

Jeg har meldt på ca 8 meter, stort sett det samme som til Expo…må være noen som ikke har sendt info videre til deg :slight_smile:

Litt usikker om jeg har meldt på riktig sted, men jeg og kameraten tar med ca. 4 meter. Så får vi se hvor mye som fungerer som det skal. :joy:

Veldig bra😀

Kan ikke si noe om påmelding, men da får vi en anselig mengde meter i hvert fall🏀

Ser ut som du har meldt på riktig - 1 modul i konkurransen og ca 2 meter + 1 metr fra Jan-robert på “generell” GBC :slight_smile:

/Hilsen han som har oversikt

1 Like

Så jeg hadde lagt inn hele 3,5 centimeter på min fellespåmelding… Korrigert nå.

1 Like

Microscale GBC :slight_smile:

Ja veldig microscale. Da må vi ha mye mindre Legoballer også :slight_smile:

Følg ballen video ligger nå ute: https://greatballcontraption.no/2024/04/29/pa-kloss-hold-2024/