PKH 2024: Diskusjoner og spørsmål / discussions and questions

Har du noen spørsmål, bruk denne tråden! Ingen spørsmål er for dumme - men prøv å holde det innenfor PKH-temaet.


If you have any questions, use this topic! No question is too stupid - but try to keep it on topic :wink:

2 Likes