PKH 2013 - Regler konkurranser

Forslag;

Alle konkurranser er kun åpne for Brikkelaugets medlemmer som deltar på PKH 2013, i skrivende stund 36 stk

Beste container

 • leveres ved ankomst PKH, senest lørdag klokken 11.00
 • container nummereres, det er i utgangspunktet hemmelig hvem som har lagd hvilke
 • stemmegivning skjer lørdag
 • alle deltagende AFOLs kan stemme
 • poengfordeling, 5,4,3,2 og 1
 • flest poeng=seier

Beste MOC lørdag
Det kåres vinnere i 4 kategorier

 • beste transportmiddel
 • beste bygning
 • beste technic
 • beste store modell (8 stk 32x32 baseplater?)
 • meldes på senest lørdag klokken 11.00
 • alle MOCS nummereres
 • en person kan melde på så mange MOCs man ønsker i hver kategori
 • en MOC kan være lagd av flere personer
 • en MOC som har deltatt i konkuranse under PKH2012 kan kun delta om modellen er vesentlig endret siden da
 • stemmegivning skjer lørdag
 • alle deltagende AFOLs kan stemme
 • poengfordeling, 5,4,3,2 og 1
 • flest poeng=seier
 • en person kan kun vinne en premie i hver kategori

Stemmeseddel lørdag

 • beste MOC i 4 kategorier og beste container har en felles stemmeseddel
 • man kan ikke stemme på egne modeller
 • alle stemmesedler skal innehold navn på den som stemmer
 • ved feil på stemmeseddel forkastes alle stemmer i kategorien feilen er. Stemmer i andre kategorier teller fortsatt

Telling

 • telling gjennomføres etter at alle stemmesedler er innlevert
 • telling gjøres to ganger av to personer hver gang
 • juryen utnevner tellekorps

Beste MOC søndag

 • en kategori
 • meldes på senest lørdag klokken 11.00
 • alle MOCS nummereres
 • en person kan melde på så mange MOCs man ønsker
 • en MOC kan være lagd av flere personer
 • en MOC som har deltatt i konkuranse under PKH2012 kan kun delta om modellen er vesentlig endret siden da
 • modellen må være med på hele utstillingen søndag
 • alle besøkende søndag kan stemme
 • alle stemmestedler må være levert søndag klokken 16.00
 • poengfordeling 7,6,5,4,3,2 og 1
 • flest poeng=seier

Stemmeseddel søndag

 • alle besøkende får en stemmeseddel ved inngangen
 • ved feil på stemmeseddel forkastes stemmeseddelen

Telling

 • telling gjennomførs fortløpende
 • alle stemmesedler telles to ganger
 • juryen utnevner tellekorps

Premier
Container lørdag: 1. premie, ved tilgang på mange premier muligens noen trøstepremier
Beste MOC lørdag: Premier utover 1. premie avgjøres basert på antall som melder på MOCs. Man tilstreber lik % fordeling av premier mht antall påmeldte MOCs.
Beste MOC søndag: 1. premie, ved tilgang på mange premier muligens noen trøstepremier
Premiefordeling i alle konkurranser avgjøres før stemmesedler telles.

Jury
Leder: Harald
Ellers: Anne Jorun og Matija
Ved innhabilitet fjernes innhabilt medlem fra jury. Ved behov tiltrer andre fra arrangementskomiteen i juryen.

Med fare for å lage ting for komplisert mht regler…
Jeg oppdaterer posten ovenfor når vi har endringer.

Etter å ha tygd på det vi snakket om på møtet, tror jeg å ikke stemme på egen modell er en bedre ide - og heller kreve at alle skriver navn på.
Jeg tror ikke opptellingen tar mye lengre tid pga dette - tror jeg har en god plan mht et ark med navn og modellnummer som to stk kjapt sjekker opp mot hver stemmeseddel.

Jeg tror regelen om ikke å stemme på egen modell, kombinert med å skrive navn på lappen er en dårlig idé, av følgende grunner:

Det kompliserer regelverket. (“Ranger de fem beste modellene” er vesentlig enklere enn “ranger de fem beste modellene, skriv navnet ditt på lappen, og du har ikke lov til å stemme på egne modeller”.)

Det kompliserer opptelling. (Den som teller må ha oversikt over hvilke MOCs som hører til hvilket navn, og dette må sjekkes. Uansett system vil dette ta mer tid (og ressurser) enn om en slik sjekking ikke var nødvendig.)

Det avanonymiserer valget. (Juryen får full oversikt over hvem som har stemt hva, og det er ingen 100 % garanti for at ikke flere får se lappene.)

Vi mister etterprøvbarhet og gjennomsiktighet. (Hvis “hemmelig valg” er et poeng mister vi muligheten for at hvem som helst kan ettersjekke resultatet, og er strengt tatt nødt for å makulere stemmesedlene og dermed helt miste muligheten for etterprøvbarhet.)

Jeg er derfor sterkt i mot at nevnte regel benyttes. Den synes for meg å medføre flere uheldige konsekvenser, og jeg forstår ikke hva slags problem den eventuelt løser.

Stemmesedlene SKAL navngis…det er bestemt :slight_smile:

Nei nei nei, det er FORESLÅTT, og vi skal komme med tilbakemelding. Følg litt med da.

Nei, det er styrebestemt… :slight_smile: at det skal navngis på en eller annen måte på alle moc konkurranser i foreningens regi…

Haha, morsom vits. (=

Haha, morsom vits. (=
[/quote]
Dessverre :slight_smile: Men sånn er det. En veldig vanlig regel også internasjonalt, som feks for utstillere til LEGO World som stemmer på mocs andre utstillere har.

Mht hva man kan stemme på og navn på stemmesedler, da dette har vært styrebehandlet og dette er en konkurranse i regi av Brikkelauget vil alle stemmesedler ha et navn.
Dette kan praktisk løses på flere måter. Ett forslag som er kommet opp er at en (eller to) personer som ikke deltar med MOCs kontrollerer stemmesedlene og klipper av navnene.
Jeg foreslår også at disse to teller opp stemmene.
Stemmene kontrolltelles av to andre, og resultatet som kommer er gjeldende resultat.

To personer da dette går fortere enn en og en.

Når stemmene er telt opp, blir stemmesedlene overlevert til undertegnede og makulert med en gang.

Annen ting;
Om to MOCs får likt antall stemmer, går beste plassering til den som har flest 5. poengere (eller 7 om det gjelder søndag). Fortsatt likt ser man på 3. poengere osv. Om det fortsatt er likt trekkes det hvem som får den beste plasseringen.

Stemmesedlene skal ikke makuleres med en gang, men snart etter ferdig arrangement.
Og så er jeg er imot klipping av navnet, det må være sporbart helt til arrangementet er ferdig (i tilfelle).

Det vi EVT. kan gjøre er å ha en liste med f.eks tall-person-kombinasjon som lages der på stedet ved innlevering (der man samtidig har sjekket at den som har innlevert seddelen ikke har stemt på egne ting). Lista kan da holdes adskilt ved opptellingen hvis noen absolutt har problemer med at de som teller opp stemmer ser hvem som har stemt. Men det skal være sporbart helt til arrangementet er ferdig.

Hva er dette for et tøyseopplegg? Jeg kommer nok neppe til å stille i noen konkurranse eller stemme på noe dersom “styret bestemmer” på den måten der.

Jeg stiller meg ikke bak et styre som holder på sånn.

Og for å klargjøre hva jeg mener:

Dette bråket fra i fjor som er grunnlaget for at man nå har laget merkelige regler for avstemning vil elimineres helt om det
a) er hemmelige avstemninger
b) er lov å stemme på egen modell

Jeg klarer ikke for mitt bare sinn å se hva som er problemet med å stemme på seg selv. At noen andre gjør det på annen måte er et dårlig argument, all den tid det faktisk er roten til konfliktene og problemene.

Jeg vil gjerne se et referat som sier dette. Og som sagt vil jeg hverken stemme eller stille noen modeller med et sånt regime.

Når ble det bestemt?
Konkurransereglene har kun vært diskutert på irc, ingen vedtak på noe styremøte jeg har vært tilstede på.

Vi var så vidt innom om hva som skulle gjøres for å unngå slik som i fjor, men ingen ting ble diskutert og bestemt.

Jeg må i tillegg understreke at jeg virkelig ser potensiale for konflikter ved avstemninger om det er navngitte stemmer. Og med stemmesedler som skal tas vare på (wtf, lizm?) VET man at de man har/ikke har stemt på gjerne får se hva man har stemt. Det er bare å lage nye problemer når det enkle er å la alle få stemme på seg selv.

Før denne diskusjonen tar helt av…
Det er ikke et styrevedtak på at stemmeseddelen skal navngis, men det har vært diskutert av styremedlemmer
Hele diskusjonen har kommet opp fordi det tidligere har vært uklare regler, evt de reglene som var ble ikke fulgt.
Spørsmålet er om hvilke hensyn vi skal la veie tyngst: hemmelig valg eller forsikring om at man ikke stemmer på seg selv
Disse hensynene står mot hverandre om vi ikke kan følge prinsippet om good sportsmanship, dvs. følge stemmereglene.
Jeg er enig med Håvard i at dersom man får lov til å stemme på seg selv, kan hemmelig valg avholdes (prinsippet om at de som teller stemmene ikke er korrupte gjelder fortsatt…)
Personlig synes jeg at det burde være mulig å ha hemmelig valg og samtidig ha folkeskikk. Det er spørsmål om å vinne et Lego sett, mann…
Baard

Om noen har noe mer de ønsker å si i denne saken, send meg en PM og aller helst en kort en;) (eller for all del, diskuter her)

Om jeg nå tar meg for mye til rette, får noen korrigere meg;
Som ansvarlig for PKH kommer jeg til å ta en avgjørelse på en av disse to;

 • hemmelig avstemming, man kan stemme på egne modeller
 • navn på stemmeseddel, man kan ikke stemme på egen modell

Jeg vil også beskrive hvordan opptelling skjer og hva som skjer med stemmesedler etterpå. Det som er helt sikkert, er at det ikke vil være mulig for hvermannsen å se på de etter avstemming - uansett hvilken av de to løsningene over det blir til.

Jeg er både “imponert og litt skremt” over engasjementet dette har skapt, og uansett hva konklusjonen blir ser det ut til at det er noen som ikke ønsker å delta i konkurransene.
Jeg forholder meg til det, men syns naturlig nok det er dumt da jeg føler det bryter litt med hele tanken om at PKH skal være en uformell arena hvor vi kan møtes og ha det lænt (trøndersk…) - ting blir plutselig veldig seriøst. Det handler ikke om at vi skal være enige i alt. Jeg vil gjerne være med på litt hete debatter, men jeg håper LEGO-miljøet i Norge kan fortsette å være en positiv plass hvor man er raus ovenfor andre og gir av seg selv. jaja…blabla. God natt:p

harald-

Hei :slight_smile:

Det er uheldig at en slik sak får disse dimensjoner, men det er tydeligvis sterke meninger om temaet. Det er også ikke tydelig hva som er drøftet/bestemt i saken viser det seg og jeg har dermed satt våre konkurranseregler opp som en spesifikk styresak til neste styremøte 3.april, så vi kan bestemme oss for hvordan reglene skal være :slight_smile:

Den er god. Da avventer jeg dette styrevedtaket.

Om noen av de som har tilgang til denne tråden føler de har input som ikke er kommet fram til styret, summer da opp punktene og send det over før styremøtet. Jeg har videreformidlet mitt syn på saken.

På generelt grunnlag;
PKH er et arrangement av Brikkelauget, så jeg finner det naturlig at det finnes føringer for gjennomføringen av et slikt arrangement. I spesielle situasjoner kan jeg også se behovet for at styret involverer seg og gjennomfører et vedtak.
Selv om jeg eventuelt er uenig i en avgjørelse, vil jeg på generelt grunnlag ikke ha problemer med å forholde meg til den - selve om jeg ser at det i noen tilfeller vil kunne påvirke om en kan være engasjert i feks gjennomføringen av PKH eller ei.
Jeg opplever forøvrig at man har relativt frie tøyler i gjennomføringen av PKH, så pr nå føler jeg overhodet ikke at styret har blandet seg for mye inn.