Påmelding til Mountain Brick 2021

I disse ferietider er det kanskje lurt å gjøre oppmerksom på at påmelding til Mountain Brick til og med 15. august er noe rimeligere enn etter 15. august.
Til og med 15. august er registrerings avgiften kr 100,-
etter 15. august er avgiften kr 200,-

Les mer om program for Mountain Brick 2021 og hva registreringsavgiften går til på www.mountainbrick.no

Avgiften skal bl.a. sikre oss at vi også er istand til å avholde Mountain Brick 2021 såfremt det blir nye Covid 19 restriksjoner og vi derfor ikke kan ha publikum i salen - og dermed taper billett inntekter fra publikum.

Påmelding på www.mountainbrick.no

kletvoldlego/Mogens