Om kategorien Tilbakemeldinger

Kategori for å kunne gi tilbakemeldinger på forumløsningen
Problemer, forslag, ros., ris… er ønsket.