Om kategorien PKH Arkiv

(Replace this first paragraph with a brief description of your new category. This guidance will appear in the category selection area, so try to keep it below 200 characters.)

Bruk de følgende avsnittene for en lengre beskrivelse, eller for å formulere retningslinjer eller regler for kategorien:

  • Hvorfor skal folk bruke denne kategorien? Hva er den ment for?

  • Hvordan skiller den seg fra de andre kategoriene vi allerede har?

  • Hva skal emner i denne kategorien generelt sett inneholde?

  • Trenger vi denne kategorien? Kan vi slå den sammen med en annen kategori eller underkategori?

Kan den finnes som et eget underarkiv? Ligger det bilder av tidligere pkh arr der? Blir der mye jobb for dere som drifter?

Kanskje. Prøver å teste de ulike funksjonene i systemet, virker dessverre ikke som underkategorier i underkategorier kan lages.

Skal se litt nærmere på den innebygde arkiveringsfunksjonen (som jeg fant etter jeg lagde denne) og om den er smartere å bruke.
Akkurat nå ligger alt fra gamle PKH (2021 og elder) her, kan ta en opprydning i innholdet og f.eks. fremheve bildetrådene for synliggjøring