Mountain Brick 2020

Da har vi fastlagt datoene for Mountain Brick 2020, 14. - 16. februar 2020.
Program vil bli publisert på et senere tidspunkt.

kletvoldlego/Mogens

NB! Vi er i en utprøvingsfase vedr. aktuelle datoer for de årlige Mountain Brick arrangementer. For arrangement i de kommende år kan det være at vi velger en senere dato.

Ser ut som en grei dato det! Skal prøve å komme!

Ingen mulighet å endre for 2020?
LEGO world har jo tross alt alltid hatt uke 7 (vinterferie i Danmark) og kommer alltid til å ha uke 7 som sine datoer :slight_smile: