Mountain Brick 2020 Mange påmeldte

Nå har vi passert siste års deltaker antall med god margin. Så langt har vi 27 påmeldte og vi har en forventning om å bli mer enn 30 deltakere.

Har du lyst til å delta på Mountain Brick 2020, 14. til 16. februar, har du fremdeles mulighet for å etteranmelde deg på https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc41QHurcDgpujSofS1UW7JksTixxe1YBOeJO3p2HpsLpMuDg/viewform

kletvoldlego/Mogens