Mountain Brick 2019 Konkurranser

Følgende konkurranser vil bli avholdt på Mountain brick 2019

Bygg et jernbanemiljø

Vis din LEGO samling

MOC

Årets nykommer

Publikumsprisen

En oppnevnt jury bedømmer konkurranseforslag i de fire første konkurranser mens publikum skal stemme over hvilket LEGO prosjekt/deltaker som skal vinne Publikumsprisen.

Les mer om kokurransene her. Trykk på menyvalg konkurranser for omtale av hver konkurranse. http://www.mountainbrick.no/konkurranser/