Lover å fjerne tollfri import under 350 kr – hvis han vinner

aftenposten.no/okonomi/Lover … 2104b.html
:frowning:

Ikke noe problem å betale mva, men dagens ordning med fortollingsgebyrer er jo helt håpløs.

25% mva av 350 kr = 87,50 kr

Postens fortollingsgebyr: 153 kr
Ekspedisjon egenfortolling og tollagerkostnad: 153 kr

Gebyr er altså 75% høyere enn innkrevd mva, i beste tilfelle… Makan til tollgebyrbarriere…