Litt lørdagshumor.

Classic space vs Stormtroopers. Kom på ideen over ei øl.