LEGO minifigures Disney tilsags

Jeg selger LEGO minifigures dise selger jeg.Frakt kommer til leg
Nr 1 Mikkemus kr 50.-
Nr 2 Minimus kr 50.-
3-4-5 Ole og Dole, Dofen selger koplet kr 400.-
Nr 6 Onkel Skrue 50.-