JuleExpo 2013 (22.-24. nov), Lillestrøm

Lauget har fått forespørsel fra Ringo Askim om vi kan bidra med noe på julemessen, de har selv fått veldig kort frist på dette. Jeg forklarte at det kommer veldig tett på alt annet vi har gjort (og skal gjøre) nå, men - er det noen som vet at de kan stille opp, og i så fall med hva? (jeg må gi tilbakemelding innen i morgen).