Jernbane klosser Mountain Brick 2023

Da er tredje utgave av Jernbane klosser blitt distribuert til de som har interesse for å bruke de danske klosser til å bygge tog og jernbanemiljøer med.

Tredje utgave av Jernbane klosser tar for seg planlegging av en felles lay out til Mountain Brick 2023. Som også kan anvendes som grunnlag ved andre LEGO event.
Flere av Brikkelaugets jernbane entusiaster skal delta på Mountain Brick 2023, 17. til 19 februar i Oppdal kulturhus.

Har du lyst til å være med i Brikkelaugets jernbanemiljø gruppe, å få tilsendt Jernbane klosser, noen enkelte A4 sider som blir utgitt ved ulike leiligheter på epost, da ta kontakt
med kletvoldlego/Mogens.

Du skal også være velkommen til å delta på den felles lay out 17. til 19. februar på Mountain Brick. Påmelding på www.mountainbrick.no