Hvor ofte er du innom forumet her?

Hvor ofte er du innom forumet her?

  • Daglig
  • Flere ganger ukentlig
  • Ukentlig
  • Månedlig

0 voters

En sjekk for å se hvor ofte folk egentlig er innom :wink:

Du manglet “flere ganger daglig” :slight_smile:

jojo. men daglig går som flere ganger daglig får man si =p

mangler jo hele dagen også om vi sku hatt med flere ganger daglig =p

Tidligere var jeg det daglig, nå bare flere ganger ukentlig.

Hos meg varierer det. Noen ganger er jeg her daglig, andre ganger opptil en måned. (Det har ikke skjedd ofte :wink: ) For eksempel har ikke fått stemt …