Hva forventer dere av Ambassadør-programmet?

Her er noen spørsmål LAs gjerne vil ha svar på:

 1. What must happen so your community will name 6th cycle pf LA program a success?
 2. What must happen so your community will consider they have benefited from 6th cycle of LA Program?
 3. Apart from the usual stuff written in the LA program announcement, what your community expects from you as representative
 4. My community will think 6th cycle was a failure if …
 5. My community will think I failed as LA if …

Her var det jo en storm av svar?
For de som ikke vet hva en LA er så er det da en LEGO Ambassadør.
Matija er den Norske LA, dersom noen ikke hadde fått det med seg.
Kan jo forsøke å bidra selv med ett par punkter:

 1. Events i regi av LEGO avholdes hvor AFOL får være med. (Utført: LWN2008 og Barnas Drømmeby)
 2. AFOL må føle at de kan bistå med noe for å fremme LEGO-hobbyen. Dette er kansje også gjort i forbindelse med diverse utstillinger.
 3. Ideer om nye sett, nye deler og andre ønsker (deltakelse på event i regi av LEGO) fra AFOL’s blir rapportert videre til LEGO av LA.
 4. Den 6. perioden har vært en nedtur om ingen av ovenstående punkter har ført frem.
 5. LA har feilet om ikke denne har rapportert videre til LEGO om AFOL’s ønske om nye sett, nye deler, ønske om å delta på events osv.
  Så da er vel konklusjonen at alt dette er blitt gjort av Matija og vi kan si at han er en god LA ?