Høyden på "hus"dører

Mesteparten av Legoen min er fra slutten av 80-tallet og begynnelsen/midten av 90-tallet, enkelt og greit grunnet alderen min.

På denne tiden var en vanlig Lego-husdør 145 i størrelse, noe som er en helt grei størrelse i forhold til Legofolk og andre ting som gjerder og slik etter min mening.

Nå ser jeg at den nye standarden for dører er 146.

Ettersom f.eks. de fleste gjerder er xx2 blir jo disse 1/3 av høyden til en dør, noe som er ganske langt fra virkeligheten. Hadde man laget gjerdene hakket høyere hadde de blitt for høye i forhold til en Legomann igjen. I tillegg føler jeg at vinduene kommer hakket for langt opp på veggen nå hvis man bruker xx3 som er ganske vanlig.

Er det noen som vet grunnen til at dørene har vokst? Har dette med at de fleste dørene har egen ramme med løs innmat nå, noe som 145-dørene ikke hadde?

Før når jeg var mindre benyttet jeg meg utelukkende av de eldre 134-dørene, det gikk også helt fint, helt til noen skulle inn i huset… :slight_smile:

Jeg har også undret meg litt over den størrelsen på dørene.
De fleste hus i City serien, ja og de fleste andre hus som LEGO har laget noen sett av, dreier seg jo om minifig størrelse.
Og dessverre så er ikke proporsjonene på minifig’en helt i samsvar med ett menneske. Så det blir alltid noen kompromisser når man skal bygge ett hus som ser realistisk ut. Jeg har bygget noen slik i det siste og har funnet ut at de nye dørene som er 1x4x6 faktisk passer bedre inn i alle de andre delene som finnes slik som blant annet vindu. Det er da lettere å bygge hus med de rette proporsjonene i forhold til virkelige hus. Men de blir da litt for store for minifigs.

De fleste bruker ett størrelsesforhold på rundt 44:1 for en minifig (se flickr.com/photos/gambort/2700119117/ for andre skaleringer)

Om du ser på de fleste husene som LEGO har laget i City serien så er etasjene og rommene veldig små. Jeg for min del synes at de nye modul husene i Cafe Corner stil er mer korrekt i forhold til virkeligheta og de ser mer realistiske ut med tanke på størrelse på dør/vindu osv.

Så alt i alt kommer vel størrelsen på døra an på hvor hvilken skala man skal bygge i og om man tar hensyn til høyden til en minifig eller den realistiske størrelsen til byggverket. Dette gjelder jo alt fra biler til hus som en minifig er ment å være en del av.