Hjemme med sykt barn...

Pusser opp i stua, og alt er rydda bort. Men fant frem kassa med DBG.

Sånn går no dagan…

herlig!

Lækkert!