har noen kjøp noen lego bøker som de kan anbefale ?

eksempel :Getting Started with LEGO Trains eller THE ULTIMATE LEGO BOOK?

The Unofficial LEGO Builder’s Guide av Allan Bedford. Ikke lest den perm-til-perm, men mye av stoffet er litt under mitt (vårt?) nivå. Noe interessant om sortering.[/url]

Jeg har “Getting Started with LEGO Trains”, og den anbefales ikke. Du finner alt i boka og mye mer nyttige ting på nettet helt gratis.

Thomas wrote:
Jeg har "Getting Started with LEGO Trains", og den anbefales ikke. Du finner alt i boka og mye mer nyttige ting på nettet helt gratis.
Jeg er enig. Har den også, og var underveldet over hvor tynn denne "boken" var. Så styr unna. Kan derimot anbefale 7777, som finnes gratis på nett.

Her er tre bøker jeg anbefaler. nr 1 er en generell bok med masse nyttige tips, nr2 har oppskrifter på noen meget bra roboter, mens nr 3 er en blanding av 1 og 3. Skal du kun kjøpe en ta den første.
1: Building Robots with Lego Mindstorms, The ultimate Tool for Mindstorms Maniacs! http://www.amazon.com/gp/product/1928994679/sr=8-1/qid=1146598902/ref=pd_bbs_1/002-9428997-2380043?%5Fencoding=UTF8
2:Lego Mindstorms Masterpieces. Building abd Programming Advanced Robots. http://www.amazon.com/gp/product/1928994679/sr=8-1/qid=1146598902/ref=pd_bbs_1/002-9428997-2380043?%5Fencoding=UTF8
3: Lego Mindstorms the Master´s technique. http://www.amazon.com/gp/product/1886411565/qid=1146599217/sr=1-1/ref=sr_1_1/002-9428997-2380043?s=books&v=glance&n=283155

Blir fort dyre, de bøkene fra amazon. Dog en tredvekroning å spare pr bok om man bestiller flere på en gang.