Gammelt 12V tog

Hei, jeg har nylig vært på loftet og tatt ned lego fra jeg var yngre.

Jeg var helt hekta på tog når jeg var liten og har derfor litt 12V-tog liggende. Jeg har kun et tog og en transformator, men mye skinner. Jeg har et lok kjørende og motoren på dette toget er ganske nytt, kjøpt på eBay da det gamle hadde tatt kvelden.

Men jeg sliter litt med at toget ikke går så jevnt. Akkurat som om toget ikke har veldig god kontakt med strømmen i skinnene. Hva kan være grunnen?

  • Dårlig/utslitt transformator?
  • Dårlig kontakt i skinnene? Hva hjelper? Sølvpuss? Viskelær?
  • Problemer med togets motor, dens opptak av strøm fra skinnene? (Tviler på dette da motoren er ganske ny).
  • Blir selve layouten for stor for en enkelt transformator? Hva er alternativet her?

Du må helt klart få pusset skinnene dine! Du kan jo prøve med en klut med litt CRC e.l., eventuelt rubbe med litt veldig fint slipepapir. Anbefaler at du prøver slipepapir som siste mulighet. :smiley:

En mulighet. Potensiometeret (gassen om du vil) kan være “rustent”.

Mest sannsynlig. Du vil som regel se at skinnene er grå, og ikke blanke. Rens. Kjøp egnet rensemiddel hos en modelltog-forhandler. Unngå slipepapir, det ødelegger skinnene.

Rens kontaktene og sjekk fjærene. Ligger de riktig an på skinnene?

Om dette er tilfelle, vil toget gå best nærmest transformatoren. Lag evt ett langt spor, og ikke en lukket sløyfe, så finner du ut det. Rens kontaktflatene mellom skinnene. Alternativet er å strekke flere ledninger fra transformatoren til flere punkter på layouten. Pass på riktig polaritet.

Har ikke 12V selv, men dette gjelder generelt for tog med strømførende skinner. :slight_smile:

Hei. Takk for tips.

Begynner å hjelpe nå. Hovedproblemet var faktisk at mange av skinnene var bøyd. Det måtte rettes ut litt.
Kjørte på med rensemiddel også noe som har gjort susen. Togene kjører nå helt supert!

Jeg har tittet litt på forskjellige sporløsninger og så nettopp denne:
youtube.com/watch?v=f_NWDhge0Qc

Denne løsningen har to forskjellige “runder” man kan kjøre og kontrolleres også av to forskjellige transformatore. Hvordan er dette mulig siden sporene henger sammen? Ser at det er mulig å komme fra den ene til den andre ved hjelp av to penser. Trodde det ble et brudd jeg når man gjorde sånn… Noen som vet hvordan dette er utført?

Det ser ut som eneste stedet de “henger sammen” er der hvor de krysser hverandre, og der rører ikke de to strømlinjene hverandre fysisk.

Nei, de krysser hverandre aldri. Krysset hører til den ene sløyfen.

Det er to penser som binder sløyfene sammen.
EDIT: Se her: mocpages.com/moc.php/129206