Forumspill - I can't sir, it's liquid

Ja, tenkte det kunne gå ann med et forumspill.

Poenget med dette spillet er å gjøre det forrige poster ber om (som naturligvis er umulig) og forklare hvordan han/hun gjorde det. Eksempel:
Jeg starter med “Butler, jeg vil gjerne bli servert te uten at du beveger deg.” Nestemann/dame kan svare “Så klart, mester, jeg bare bruker telepati.”

Da begynner jeg:
Butler, hent det jeg ønsker meg.

Her er Lego’n din herre :slight_smile:

Glemte å si at når man svarer, må man jo stille et nytt krav

Butler, si hvem som er den neste som svarer.

noe slikt da?
Her er Lego’n din herre skal jeg hente noe mer?

Uhm, altså, når man svarer den ovenfor, skal man be den neste om å gjøre noe:

“Butler, hent det jeg ønsker meg.”

“Her er Lego’n din, herre
Butler, si hvem som er den neste som svarer”

"Det er meg, det.
Butler, servér meg te uten å røre deg"¨

Skjønner? Man skifter rolle