Foredrag på PKH 2024

Iløpet av PKH 2024 vil det være to foredrag.

“Lego for eldre” med Bjørn - på søndag før åpningstid - 9.30 til 10.00.
“Powered Up, muligheter og programmering” med Christian - søndag 10.15 til 10.45.

Les mer her: PKH


During PKH 2024 there will be two presentations:

“Lego for eldre” med Bjørn - på søndag før åpningstid - 9.30 til 10.00.
“Powered Up, muligheter og programmering” med Christian - søndag 10.15 til 10.45.

Both will be held in Norwegian, so for our non-norwegian speakers, find a friend who can translate for you!

Read more here: PKH

5 Likes