Er ute etter eldre samlinger

Castle helst ikke eldre enn fra 1993
Pirates helst ikke eldre enn fra 1993
Star wars helst ikke eldre fra 2006