Engineering

Har her prøvd å visualisere “engineering design process” i 8 trinn (det innenfor den gule ramma er det ferdige resultatet). Dette er ikke noe detaljert “diorama”, men tror jeg får vist prosessen…
-Hva er problemet?
-Utforske problemet
-Finne forskjellige løsninger
-Velge en løsning
-Konstruere en prototyp
-Testing
-Dokumentere og kommunisere
-Refleksjon og re- design