Byggesamlinger på Spillhuset Bergen

Det vil bli arrangert byggesamling på Spillhuset Bergen følgende dager:
Søndag 14 januar 2024.
Søndag 18 februar 2024.
Søndag 10 mars 2024.
Søndag 7 april 2024.
Søndag 12 mai 2024.
Søndag 2 juni 2024.
Byggesamlingene starter klokken 13.00 og slutter klokken 17.00.
Arrangementet er gratis og åpent for alle.

4 Likes

Har lagt inn datoene i kalenderen på BrikkeFrue.no :slight_smile:

1 Like