Bygge/pubkveld i Oslo?

Bygge/pubkvelder i Oslo?

  • Hurra.
  • Ja.
  • Nei.
  • Vet ikke.
  • Jeg vil ikke få øl på min LEGO.
  • Det må være et sted der man kan parkere.
  • Oslo er for usentralt.

0 voters

På årsmøtet ble det snakket løst om muligheten for å organisere bygge/pub-kvelder, gjerne månedlig.

Er det noen interesse for noe slikt?