Avgiftsfri innførsel av varer

Fant dette på Regjeringsida, men fant ikke noe som sa om det gjaldt ink eller eks frakt.
Noen som vet om en legitim side (helst statlig, ikke forum) som nevner dette?

det er tollfritt for varer for intil 350 med frakt. etter 01/01 2015

Verdt å merke seg at det også blir forenklet fortolling på ordrer under 3000,- (tidligere 1000,-).

Man må betale mva som vanlig, men istedenfor gebyr på 270,- så blir det bare 135,- i gebyr (såfremt de ikke justerer gebyrene også etter nyttår da… :unamused: )

Og da er reglene at alle fraktkostnader blir tatt med i beregningen som feks det er betalt ekstra for forsikring på forsendelsen osv. Så i realiteten er det mer jobb å vite om man passerer grensa eller ei (spesielt for bestillinger fra feks BrickLink og må i flere tilfeller spørre selgeren om hvor mye vil totale fraktkostnader komme på før en ordre plasseres). En håpløs endring synes jeg, hvor økningen i realiteten er minimal for all netthandel som ikke har free shipping og bare gjør det vanskeligere å beregne.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/inns-201415-003/6/#a3

Da vare handla for over 200 da =D

Veldig enig i at regelen blir svært håpløs. En utrolig irriterende måte å prøve å innfri et valgløfte på, uten å faktisk innfri noe.

Sikkert mange som vet, men i alt dette er det et pluss at bricklink for en måneds tid siden innførte “Request a qoute” på bestillinger. Man legger inn bestillingen på vanlig måte, i prosessen for betaling får man opp valg om å etterspørre totaltpris. Man kan etterpå velge og godta eller avvise tilbudet. Hver enkelt butikk kan slå av og på denne funksjonaliteten.

harald-

En ting som kan være verdt å nevne, og som de færreste er klar over er at det ikke er “lov”/“mulig” å fortolle en vare der fraktprisen er oppgitt til 0,-, eller at denne ikke er oppgitt i det hele tatt. I de tilfellene der dette skjer (noe som er ganske vanlig fra f.eks. DealExtreme eller eBay) er transportselskapet pålagt å legge til en estimert fraktpris, og pr. dags dato er denne 231,- for mindre pakker. Da blir pakken man kjøpte fra DealExtreme til 349,- plutselig veldig dyr.

Dette er en regel som har eksistert i alle år, men den er blitt litt mer aktuell nå med de nye reglene. Det er også forskjell på teori og praksis, men dette er noe man kan risikere.

Jeg håper de selskapene som selger med frakt inkludert raskt tilpasser seg de nye reglene, og sørger for å oppgi fraktkostnader på fakturaen.

Veldig aktuell problemstilling for meg og mange andre og har sendt en epost til toll og avgiftsdirektoratet for å få en spesifikk avklaring:

Fortolkning av nye tollregler for import av varer til privatpersoner under kr 350,-‏

Hei

Jeg har prøvd å finne ut av hvordan det skal fortolkes ang frakt fra utenlandske nettbutikker som tilbyr gratis frakt og totalbeløpet forbruker betaler er under NOK 350,- etter de nye tollreglene som trer i kraft fra 01.01.2015. Jeg kan ikke se noe spesifikk informasjon om dette på deres nettsider og ønsker å få en utdypende redegjørelse hvordan dette skal håndteres og tolkes fra 01.01.2015.

Med vennlig hilsen

(Jeg forventer ikke svar før godt ut på nyåret pga mange i jule- og nyttårsferie, men skal poste det svaret jeg evt får).

Hvorfor skal det være et problem nå når det ikke har vært før?

Forskjellen er at før 31.12 var det uten frakt++ for varer under 200, fra 01.01 inkl. frakt++ for under 350. Greit å få det skikkelig avklart, så man ikke skal diskutere problemstillinger med tilfeldige personer som er på jobb hos postens fortollingssted når man har fått pakker og fortollings-/mvakrav :wink:

Stikker bare ned på tollkontoret da får lappen stempla også er det ute av verden =)

Har lurt på det med egenfortolling, kunne du forklare fremgangsmåten når posten har pakken, er det forskjell om det er USPS eller UPS? Takk.

Høyst usannsynlig. Norge er et lite filleland i denne sammenhengen.

Det jeg gjør på tollkontoret er å bli ledd av også stempler de papiret på at varene er avgiftsfri.
Bare gjort det en gang foreløpig.
Ingen aning hvordan egenfortolling pågår.

Fikk følgende svar i dag:
[i]Hei.

Slik det er i dag, mens 200 kroners grensen fortsatt gjelder, så må viktige opplysninger som verdi, frakt/forsikring og detaljer om hva slags varer det er fortsatt være tydelig og lett tilgjengelig for den transportøren som mottar pakken. Nettbutikker som tilbyr- og bruker begrep som «gratis frakt» baker de reelle fraktkostnadene inn i totalprisen på varene. Det kan i endel tilfeller være et problem å skille dette også etter den gamle 200 kroners grensen.

Det er transportørene som alltid er i første linje og som vurderer om en sending skal fortolles eller ikke.

Dersom ikke nødvendige detaljer er spesifisert fra avsender har transportøren egentlig ikke andre valg enn å fortolle sendingen etter de opplysningene som måtte finnes.

Men dersom en transportør har fortollet en sending på feil grunnlag kan privatpersoner søke tollvesenet om refusjon - forutsatt at selve avgiftsbeløpet ikke er under NOK 100.[/i]

På dette svarte jeg følgende (og venter på svar…):
Hei igjen

Takk for raskt svar, men ønsker å få dette belyst noe grundigere…

Utdrag av hva dere skriver: Nettbutikker som tilbyr- og bruker begrep som «gratis frakt» baker de reelle fraktkostnadene inn i totalprisen på varene.
Dersom ikke nødvendige detaljer er spesifisert fra avsender har transportøren egentlig ikke andre valg enn å fortolle sendingen etter de opplysningene som måtte finnes.

I de fleste tilfeller av netthandel er det posten og postens fortollingssted som vurderer om en vare er over eller under grensen for mva fritak (jeg vil kun ha svar på “normale varer” og ikke varer som er på listen og underlagt spesielle tollregler). I enkelte tilfeller ber posten om dokumentasjon for verdi osv og det er etter mitt skjønn en ryddig praksis. Det i de tilfeller hvor en nettbutikk inkluderer frakt inn i kjøpet av varen (“free shipping”) jeg spesielt vil ha en avklaring på hvordan skal fortolkes. Dette er en problemstilling som vil bli høyaktuell for meg og mange etter nye regler fra 01.01.2015.

Vil det ved tvil være tilstrekkelig å fremvise (for posten eller annen aktør som transportør) regning/invoice/kvittering for kjøpet, hvor det spesifikt står hva som er betalt for varen og hvor det står null eller free shipping, sett ut i fra at dette er noe mange nettbutikken baker inn i prisen for varen?

Jeg antar at dere har retningslinjer for hvordan ting skal fortolkes ut i fra gjeldende lovverk (nå med de endringer som har kommet) med eventuelle tillegg i forskrift. Dere er jo en klageinstans og dette er noe som trer i kraft om 2 dager.

Jeg ønsker på ingen måte å være vanskelig, men ønsker en klarere avklaring på denne problemstilling som vil øke vesentlig i omfang med ny regel hvor frakt + evt forsikring skal tas med i beløpet og hvordan “free shipping” skal tolkes. Skal “free shipping” tolkes at den da er innbakt i varens verdi/kjøpesum?

Med vennlig hilsen

Og svaret jeg fikk var:

[i]Hei.

Noen avklaring ut over det som er publisert på våre nettsider kan vi dessverre ikke gi deg i denne omgangen.

Men der en avsender tydelig spesifiserer og opplyser at frakt/forsikring er inkludert i prisen- når totalprisen til kunde er under kroner 350 – så vil den nye beløpsgrensen neppe skape noen problemer.

Med vennlig hilsen

Tollregion Oslo og Akershus[/i]

Ja, det var også en måte å unngå et direkte spørsmål, men de svarer også ganske tydelig :wink: Har man en kvittering/faktura hvor det klart står hva du har betalt for varen og frakt++ (selv om det står null i frakt) og under kr 350, så skal det ikke legges på mva (når man tar hensyn til det jeg skriver nedenfor) :slight_smile:
Men etter å ha lest gjeldene lov og forskrift etc på emne, så kan de ikke legge til en fraktkostnad på feks “free shipping”. Dette ut i fra at man kan dokumentere ved å legge fram fullstendig faktura/kvittering hva man har betalt og hva man har betalt for. Det forutsetter at dette en en pris som ikke er fiktiv og at det er en pris som alle kan få (feks. det er en vare som alle kan bestille, uansett hvem som bestiller til samme pris og til til samme fraktbetingelser (feks fra Dealextreme og andre nettselskaper som tilbyr gratis frakt…da er fraktkostnadene regnet inn i varens verdi).

Så får vi se hvordan dette blir når de nye regler trer i kraft om 2 dager…jeg tror ikke de som politisk har besluttet denne “politiske hestehandel” har sett og forstått omfanget av at dette medfører mer jobb for byråkratiet og folk flest og ikke motsatt :wink:

Fant vi ut hvordan det blir med tollen når shipping er gratis?

OK hvis kostnad er under 350 INKL frakt og evt. forsikring.

Edit: Det var vel at avsender spesifiserer varens verdi og skriver at frakt er gratis.