VIP-poeng som utgår

Flere enn meg som synes det er smått irriterende at LEGO sletter VIP-poeng ved utgangen av år to etter opptjening?

Yikes, det var jeg ikke klar over! Selv bruker jeg heldigvis poengene fortløpende…

Ja, det var jeg klar over men mener bestemt at man får en epost i god tid før det er for sent/de slettes?

Var klar over problemet men har ikke opplevd å få de slettet. Bruker av dem nå og da.
For øyeblikket spares det litt.