Viktig informasjon angående / Important information regarding På Kloss Hold

Everyone should have received an email with some important information.
You can also read it here (english in the next post :slight_smile: )

Det nærmer seg årets På Kloss Hold, og her følger litt informasjon vi håper du tar deg tid til å lese.

Eventsett

Trondheim Skyline består av 587 klosser og er designet av Rocco Buttliere.
Egenandel er 400,- og de som ønsker å kjøpe dette MÅ bestille innen torsdag 21. april klokken 21.00
Settet ligger som en del av programmet og du trykker “Sign up” for å bestille → PKH

Vi trenger litt hjelp
Her er en liste over det vi trenger hjelp til: Hvem gjør hva under årets PKH!

Husk å meld deg på presentasjoner
I programmet kan man melde seg på flere aktiviteter. Husk å meld deg på, så vet vi hvor stort rom vi skal sette av osv! PKH

Publikumsprisen
Vedlagt ligger oversikt over publikumsprisen. Denne deles ut til alle i publikum, og siden vi skal printe 5000 eksemplarer har du fram til tirsdag 19. april klokken 09:00 å melde tilbake feil eller mangler.
NB! Du kan kun være med på èn modell i publikumsprisen. Har du meldt på flere, har vi lagt inn den første du meldte på i publikumsprisen. Vil du endre dette må du si fra til oss innen fristen. Er du med på et fellesprosjekt og har også meldt på en egen modell, har vi kun lagt inn fellesprosjektet

Kommunikasjon
Fra nå av vil all viktig informasjon kun postes her PKH Trondheim - AFOL event | Facebook
Har du ikke facebook? Allier deg med noen som har det.
Forumet og discord vil nok også benyttes, men den offisielle informasjonsplassen er nå den facebook-gruppen

140 påmeldte - vi sees snart!

mvh
Are og Harald

Hi!

This year’s På Kloss Hold is fast approaching, and here are some snippets of information that we hope you’ll take time to read.

Event kit

Trondheim Skyline consists of 587 pieces and is designed by Rocco Buttliere.

The set is subsidised by the event, but you’ll have to pay NOK 400 to get one - and if you want one, you will HAVE to order it no later than Thursday, April 21st at 9PM CET.

This has now been added to the program on the website and you’ll have to click “Sign up” to order → PKH

We need some help

Her er en liste over det vi trenger hjelp til: Hvem gjør hva under årets PKH!

Remember to sign up for presentations

In the program you can sign up for several activities. Please do so if you plan to attend - this helps us figure out how much space we need! PKH

Best In Show Award
Attached, you’ll find the list of models that have been entered into the public Best In Show Award competition. This list will be handed out to everyone who visits the show, and since we’ll be printing 5,000 copies of it, the deadline for informing us of errors or missing information is Tuesday, April 19th at 9AM CET.
NB! You can only sign up one MOC for the Best In Show Award. If you signed up more than one, the first one you submitted has been entered. You’ll need to contact us if you’d like to change this. If you are part of a joint project and have signed up a model of your own in addition to this, only the joint project has been entered.

Communication
From now on, all important information will only be posted here: PKH Trondheim - AFOL event | Facebook
Not on Facebook? Make sure somebody who is, can pass on the information to you.
The forum and Discord will probably also be used, but the official information channel is, as of now, this Facebook group.

We are 140 attendees! See you soon!

All the best
Are og Harald

Jeg er en av disse som ikke har fjesboka som hadde satt pris på å få delt informasjonen her eller på en annen måte.

Hei. Er det muligheter til å ta med 1 til på middag lørdag? Skjønner hvis det er venteliste og for sent ute.

Det kan være mulig, vi har fått en avmelding i dag. Men jeg trenger navn på både deg og gjesten :slight_smile: