VIKTIG INFO - IMPORTANT INFORMATION

Fra nå til eventet er ferdig, vil komiteen kun bruke facebookgruppen til å gi informasjon til deltagerne.

facebook.com/groups/1015891225223505/