VG-blogg

Her er en kar som har lagt ut blogg med bilder mens han bygger modelljernbanelandskap. Noe for Brikkelauget? http://www.vgb.no/3929/ .

Dette var nokså amatørmessig. Skal dere se på lanskapsbygging er det denne soden dere må se på http://www.heinepedersen.com/hyllebane/ Se også på salongbordet hans. Modellbanen hans er i 1:220, mens den på viste var HO (1:87). planlegger selv å lage et landskap i N- skala (1:160). Har alt av rullende materiell og skinner, samt noen hus. mangler bare tid til å bygge det sammen.