Vært i England, noen?

http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/10/31/552302.html Wink