Trenger hjelp/råd, mpd-fil

Jeg har kjøpt en pdf, og en mpd-fil, med tegning av en modell jeg har veldig lyst til å bygge. Jeg må også kjøpe delene, og det er ikke noen egen dele-oversikt med.

Er det mulig, noen steder, å hente ut dele-liste fra MPD-filen?

(For, selvsagt er modellen i “feil farge”, så jeg må også få endret masse deler til rødt…) :slight_smile:

Anyone?

Det er en Microsoft Access fil, så da må du få åpnet det i den eller google og se om du finner en måte å åpne det online på.

Den filen skal være fra LDraw, skrev kontruktøren…men mulig jeg kan prøve i Access. :slight_smile:

Da blir det no anna ja :slight_smile:
Da er det best å ha innstallert all in one fila fra ldraw http://www.ldraw.org/article/104.html

Hvis du spør konstruktøren om en LDraw fil av modellen kan du laste den opp her på Bricklink: bricklink.com/v2/wanted/upload.page . Håper problemet blir løst :slight_smile:

mpd-filer er strengt tatt bare en utvidelse av ldraw-formatet, Bricklink lar deg ikke laste dem opp direkte, men det ser ut som det fungerer å endre filetternavnet til .ldr og så laste den opp på bricklink.com/v2/wanted/upload.page

Har ikke mlcad lett tilgjengelig, men testet med en av mine gamle mpd-filer og det ser ut som det fungerte (med forbehold om at jeg ikke husker hvor mange det egentlig skal være av hver del i filen jeg testet med).

Nja…

Importen skulle gå greit, men så kom det en feilmelding, og så “tryna” det…

Her er innholdet i tekstfilen jeg mottok:

Model: Mazda MX5 (Mazda MX5.ldr)
No. Color Part no. Part name

1 Black   3622.dat   Brick 1 x 3
1 Black   3008.dat   Brick 1 x 8
1 Black   3937.dat   Hinge 1 x 2 Base
1 Black   6134.dat   Hinge 2 x 2 Top
1 Black   4593.dat   Hinge Control Stick
1 Black   4592.dat   Hinge Control Stick Base
1 Black   12885.dat  Minifig Paint Roller Brush Handle
1 Black   3460.dat   Plate 1 x 8
1 Black   87580.dat  Plate 2 x 2 with Groove with 1 Centre Stud
1 Black   3031.dat   Plate 4 x 4
1 Black   41539.dat  Plate 8 x 8
1 Black   3660.dat   Slope Brick 45 2 x 2 Inverted
1 Black   4519.dat   Technic Axle 3
1 Black   3705.dat   Technic Axle 4
1 Black   3737.dat   Technic Axle 10
1 Black   4697b.dat  Technic Pneumatic T-Piece - Type 2
1 Black   2819.dat   Technic Steering Wheel Small
1 Black   3069bps6.dat Tile 1 x 2 with SW Jedi Starfighter Controls Pattern
1 Black   6636.dat   Tile 1 x 6
1 Black   24299.dat  Wing 2 x 2 Left
1 Black   24307.dat  Wing 2 x 2 Right
1 Black   43723.dat  Wing 2 x 3 Left
1 Black   43722.dat  Wing 2 x 3 Right

10 Black 3022.dat Plate 2 x 2
10 Black 3020.dat Plate 2 x 4
11 Black 3024.dat Plate 1 x 1
11 Black 3021.dat Plate 2 x 3
13 Black 2420.dat Plate 2 x 2 Corner
14 Black 3069b.dat Tile 1 x 2 with Groove
17 Black 3710.dat Plate 1 x 4
2 Black 3004.dat Brick 1 x 2
2 Black 3010.dat Brick 1 x 4
2 Black 2357.dat Brick 2 x 2 Corner
2 Black 6081.dat Brick 2 x 4 x 1 & 1/3 with Curved Top
2 Black 6231.dat Panel 1 x 1 x 1 Corner with Rounded Corners
2 Black 26047.dat Plate 1 x 1 Round with Horizontal Handle on Side
2 Black 11476.dat Plate 1 x 2 with Clip Horizontal on Side (Thick C-Clip)
2 Black 2540.dat Plate 1 x 2 with Handle
2 Black 60478.dat Plate 1 x 2 with Handle on End
2 Black 50949.dat Plate 1 x 2 with Racer Grille 4 x 1 x 2/3
2 Black 3666.dat Plate 1 x 6
2 Black 4032a.dat Plate 2 x 2 Round with Axlehole Type 1
2 Black 99206.dat Plate 2 x 2 x 0.667 with Two Studs On Side and Two Raised
2 Black 3029.dat Plate 4 x 12
2 Black 11477.dat Slope Brick Curved 2 x 1
2 Black 24201.dat Slope Brick Curved 2 x 1 Inverted
2 Black 4599b.dat Tap 1 x 1 without Hole in Spout
2 Black 32073.dat Technic Axle 5
2 Black 2412b.dat Tile 1 x 2 Grille with Groove
2 Black 63864.dat Tile 1 x 3 with Groove
2 Black 4162.dat Tile 1 x 8
2 Black 3068b.dat Tile 2 x 2 with Groove
3 Black 99780.dat Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Up
3 Black 3795.dat Plate 2 x 6
3 Black 15712.dat Tile 1 x 1 with Clip (Thick C-Clip)
3 Black 3070b.dat Tile 1 x 1 with Groove
3 Black 2431.dat Tile 1 x 4 with Groove
3 Black 14719.dat Tile 2 x 2 Corner
34 Black 3023.dat Plate 1 x 2
4 Black 4070.dat Brick 1 x 1 with Headlight
4 Black 6091.dat Brick 2 x 1 x 1 & 1/3 with Curved Top
4 Black 30413.dat Panel 1 x 4 x 1 with Rounded Corners
4 Black 85861.dat Plate 1 x 1 Round with Open Stud
4 Black 3034.dat Plate 2 x 8
4 Black 85984.dat Slope Brick 31 1 x 2 x 0.667
4 Black 3665.dat Slope Brick 45 2 x 1 Inverted
4 Black 2723.dat Technic Disc 3 x 3 with Axlehole
5 Black 99207.dat Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Up
6 Black 2436a.dat Bracket 1 x 2 - 1 x 4 with Square Corners
6 Black 87087.dat Brick 1 x 1 with Stud on 1 Side
6 Black 2877.dat Brick 1 x 2 with Grille
6 Black 30377.dat Minifig Mechanical Arm
6 Black 87079.dat Tile 2 x 4 with Groove
7 Black 15573.dat Plate 1 x 2 with Groove with 1 Centre Stud, without Understud
7 Black 3623.dat Plate 1 x 3
8 Black 3005.dat Brick 1 x 1
1 Blue 99780.dat Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Up
1 Blue 98138.dat Tile 1 x 1 Round with Groove
1 Blue 2431.dat Tile 1 x 4 with Groove
1 Blue 43723.dat Wing 2 x 3 Left
1 Blue 43722.dat Wing 2 x 3 Right
10 Blue 3024.dat Plate 1 x 1
10 Blue 2420.dat Plate 2 x 2 Corner
12 Blue 3023.dat Plate 1 x 2
12 Blue 85984.dat Slope Brick 31 1 x 2 x 0.667
2 Blue 87087.dat Brick 1 x 1 with Stud on 1 Side
2 Blue 63868.dat Plate 1 x 2 with Clip Horizontal on End (Thick C-Clip)
2 Blue 3021.dat Plate 2 x 3
2 Blue 30357.dat Plate 3 x 3 Corner Round
2 Blue 2450.dat Plate 3 x 3 without Corner
2 Blue 11477.dat Slope Brick Curved 2 x 1
2 Blue 61678.dat Slope Brick Curved 4 x 1
2 Blue 4162.dat Tile 1 x 8
2 Blue 87079.dat Tile 2 x 4 with Groove
3 Blue 3710.dat Plate 1 x 4
3 Blue 3070b.dat Tile 1 x 1 with Groove
4 Blue 62361.dat Car Mudguard 6 x 1.5 x 1 with Arch
4 Blue 2429.dat Hinge Plate 1 x 4 Base
4 Blue 2430.dat Hinge Plate 1 x 4 Top
4 Blue 49668.dat Plate 1 x 1 with Tooth
4 Blue 32028.dat Plate 1 x 2 with Door Rail
4 Blue 3022.dat Plate 2 x 2
4 Blue 15068.dat Slope Brick Curved 2 x 2 x 0.667
4 Blue 3069b.dat Tile 1 x 2 with Groove
4 Blue 63864.dat Tile 1 x 3 with Groove
5 Blue 6636.dat Tile 1 x 6
6 Blue 3623.dat Plate 1 x 3
6 Blue 54200.dat Slope Brick 31 1 x 1 x 0.667
1 Dark_Bluish_Grey 22484.dat Bar 2L with Ball Joint-8
2 Dark_Bluish_Grey 14417.dat Plate 1 x 2 with Ball Joint-8
2 Dark_Bluish_Grey 6587.dat Technic Axle 3 with Stud
4 Dark_Bluish_Grey 18674.dat Plate 2 x 2 Round with 1 Centre Stud
1 Flat_Silver 98138.dat Tile 1 x 1 Round with Groove
2 Flat_Silver 98138pc1.dat Tile 1 x 1 Round with Groove with Gauge with Red Pointer Pattern
1 Light_Bluish_Grey 32013.dat Technic Angle Connector #1
1 Light_Bluish_Grey 32034.dat Technic Angle Connector #2 (180 degree)
1 Light_Bluish_Grey 3713.dat Technic Bush with Two Flanges
1 Light_Bluish_Grey 61903.dat Technic Universal Joint 3L (Complete)
13 Light_Bluish_Grey 32123b.dat Technic Bush 1/2 Smooth with Axle Hole Semi-Reduced
2 Light_Bluish_Grey 59443.dat Technic Axle Joiner Inline Smooth
2 Light_Bluish_Grey 98138ps2.dat Tile 1 x 1 Round with 6 Spokes Republic Pattern
3 Light_Bluish_Grey 2817.dat Plate 2 x 2 with Holes
2 Metallic_Silver 96910.dat Gold Ingot
2 Metallic_Silver 54200.dat Slope Brick 31 1 x 1 x 0.667
1 Trans_Clear 3794a.dat Plate 1 x 2 without Groove with 1 Centre Stud
2 Trans_Clear 98138.dat Tile 1 x 1 Round with Groove
2 Trans_Medium_Blue 3023.dat Plate 1 x 2
2 Trans_Orange 4740.dat Dish 2 x 2 Inverted
2 Trans_Orange 3024.dat Plate 1 x 1
2 Trans_Red 4740.dat Dish 2 x 2 Inverted
1 White 63864.dat Tile 1 x 3 with Groove

Model: Technic Frame (Technic Frame.ldr)
No. Color Part no. Part name

2 Black   43093.dat  Technic Axle Pin with Friction
2 Black   3894.dat   Technic Brick 1 x 6 with Holes
2 Black   3702.dat   Technic Brick 1 x 8 with Holes
2 Black   2730.dat   Technic Brick 1 x 10 with Holes
2 Black   3895.dat   Technic Brick 1 x 12 with Holes
4 Black   6558.dat   Technic Pin Long with Friction and Slot
4 Black   2780.dat   Technic Pin with Friction and Slots

Model: Exhaust Mounting (Exhaust Mounting.ldr)
No. Color Part no. Part name

3 Black   32064a.dat  Technic Brick 1 x 2 with Axlehole Type 1
3 Light_Bluish_Grey 22961.dat  Technic Axle with Perpendicular Pin Hole

Model: Seats (Seats.ldr)
No. Color Part no. Part name

1 Black   3832.dat   Plate 2 x 10
2 Black   6134.dat   Hinge 2 x 2 Top
2 Black   48336.dat  Plate 1 x 2 with Handle Type 2
2 Black   3176.dat   Plate 3 x 2 with Hole
2 Black   3069b.dat  Tile 1 x 2 with Groove
2 Black   14769.dat  Tile 2 x 2 Round with Round Underside Stud
4 Black   99780.dat  Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Up
4 Black   92280.dat  Plate 1 x 2 with Single Clip on Top
4 Black   54200.dat  Slope Brick 31 1 x 1 x 0.667
4 Black   85984.dat  Slope Brick 31 1 x 2 x 0.667
4 Black   11477.dat  Slope Brick Curved 2 x 1
4 Black   3070b.dat  Tile 1 x 1 with Groove
4 Black   3068b.dat  Tile 2 x 2 with Groove
8 Black   3023.dat   Plate 1 x 2

Model: Lower Front Bumper (Lower Front Bumper.ldr)
No. Color Part no. Part name

1 Blue    3795.dat   Plate 2 x 6
1 Blue    3068b.dat  Tile 2 x 2 with Groove
2 Blue    4070.dat   Brick 1 x 1 with Headlight
2 Blue    87087.dat  Brick 1 x 1 with Stud on 1 Side
2 Blue    3023.dat   Plate 1 x 2
2 Blue    11477.dat  Slope Brick Curved 2 x 1
2 Blue    3070b.dat  Tile 1 x 1 with Groove
2 Blue    2431.dat   Tile 1 x 4 with Groove
2 Blue    43723.dat  Wing 2 x 3 Left
2 Blue    43722.dat  Wing 2 x 3 Right
6 Blue    54200.dat  Slope Brick 31 1 x 1 x 0.667
2 Dark_Bluish_Grey 42446.dat  Bracket 1 x 1 - 1 x 1
3 Light_Bluish_Grey 3679.dat   Turntable 2 x 2 Plate Top
2 Trans_Orange 3024.dat   Plate 1 x 1

Model: Wheel (Wheel.ldr)
No. Color Part no. Part name

4 Black   44309.dat  Tyre 22/ 73 x 30 ZR
4 Flat_Silver 62701.dat  Wheel Cover 9 Spoke for Wheel 14 x 17
4 Flat_Silver 56145.dat  Wheel Rim 20 x 30 with 6 Spokes and External Ribs

Model: Engine (Engine.ldr)
No. Color Part no. Part name

1 Black   98138.dat  Tile 1 x 1 Round with Groove
2 Black   43093.dat  Technic Axle Pin with Friction
4 Flat_Silver 6141.dat   Plate 1 x 1 Round
1 Light_Bluish_Grey 3024.dat   Plate 1 x 1
1 Light_Bluish_Grey 3023.dat   Plate 1 x 2
1 Light_Bluish_Grey 3710.dat   Plate 1 x 4
1 Light_Bluish_Grey 87580.dat  Plate 2 x 2 with Groove with 1 Centre Stud
1 Light_Bluish_Grey 10247.dat  Plate 2 x 2 with Hole and Complete Underside Rib
1 Light_Bluish_Grey 54200.dat  Slope Brick 31 1 x 1 x 0.667
1 Light_Bluish_Grey 2341.dat   Slope Brick 45 3 x 1 Inverted Double without Inner Stopper Rings
1 Light_Bluish_Grey 6538b.dat  Technic Axle Joiner Offset
1 Light_Bluish_Grey 6541.dat   Technic Brick 1 x 1 with Hole
1 Light_Bluish_Grey 3701.dat   Technic Brick 1 x 4 with Holes
1 Light_Bluish_Grey 3647.dat   Technic Gear 8 Tooth
1 Light_Bluish_Grey 3070b.dat  Tile 1 x 1 with Groove
1 Light_Bluish_Grey 3069b.dat  Tile 1 x 2 with Groove
1 Light_Bluish_Grey 2431.dat   Tile 1 x 4 with Groove
2 Light_Bluish_Grey 15573.dat  Plate 1 x 2 with Groove with 1 Centre Stud, without Understud
2 Light_Bluish_Grey 3021.dat   Plate 2 x 3
2 Light_Bluish_Grey 42610.dat  Wheel Hub 8 x 11.2 with Centre Groove
4 Light_Bluish_Grey 98138.dat  Tile 1 x 1 Round with Groove
6 Light_Bluish_Grey 87087.dat  Brick 1 x 1 with Stud on 1 Side

Model: Radiator (Radiator.ldr)
No. Color Part no. Part name

1 Black   3710.dat   Plate 1 x 4
1 Dark_Bluish_Grey 15573.dat  Plate 1 x 2 with Groove with 1 Centre Stud, without Understud
1 Dark_Bluish_Grey 3666.dat   Plate 1 x 6
1 Dark_Bluish_Grey 3069b.dat  Tile 1 x 2 with Groove
2 Dark_Bluish_Grey 11477.dat  Slope Brick Curved 2 x 1
6 Dark_Bluish_Grey 2877.dat   Brick 1 x 2 with Grille
1 Flat_Silver 98138.dat  Tile 1 x 1 Round with Groove

Model: Exhaust (Exhaust.ldr)
No. Color Part no. Part name

1 Black   43093.dat  Technic Axle Pin with Friction
1 Light_Bluish_Grey 30374.dat  Bar 4L Lightsaber Blade
1 Light_Bluish_Grey 71076a.dat  Cylinder 2 x 2 Elbow
1 Light_Bluish_Grey 4519.dat   Technic Axle 3
1 Light_Bluish_Grey 18654.dat  Technic Beam 1
1 Light_Bluish_Grey 41677.dat  Technic Beam 2 x 0.5 Liftarm
1 Light_Bluish_Grey 4274.dat   Technic Pin 1/2
1 Light_Bluish_Grey 32529.dat  Technic Pin Joiner Plate 1 x 2 x 1 & 1/2
2 Light_Bluish_Grey 60483.dat  Technic Beam 2 Liftarm
1 Metallic_Silver 62462.dat  Technic Pin Joiner Round with Slot

Model: Headlight (Headlight.ldr)
No. Color Part no. Part name

2 Black   3937.dat   Hinge 1 x 2 Base
2 Black   3938.dat   Hinge 1 x 2 Top
2 Blue    48336.dat  Plate 1 x 2 with Handle Type 2
2 Blue    15068.dat  Slope Brick Curved 2 x 2 x 0.667
2 Trans_Clear 2654.dat   Dish 2 x 2

Model: Upper Front Bumper (Upper Front Bumper.ldr)
No. Color Part no. Part name

1 Black   99780.dat  Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Up
2 Black   15712.dat  Tile 1 x 1 with Clip (Thick C-Clip)
1 Blue    48336.dat  Plate 1 x 2 with Handle Type 2
1 Blue    3666.dat   Plate 1 x 6
1 Blue    3460.dat   Plate 1 x 8
1 Blue    3700.dat   Technic Brick 1 x 2 with Hole
1 Blue    2431.dat   Tile 1 x 4 with Groove
2 Blue    3004.dat   Brick 1 x 2
2 Blue    3024.dat   Plate 1 x 1
2 Blue    61252.dat  Plate 1 x 1 with Clip Horizontal (Open O-Clip)
2 Blue    3023.dat   Plate 1 x 2
2 Blue    3021.dat   Plate 2 x 3
2 Blue    61678.dat  Slope Brick Curved 4 x 1
4 Blue    3623.dat   Plate 1 x 3
4 Blue    50950.dat  Slope Brick Curved 3 x 1
1 Metallic_Silver 6141.dat   Plate 1 x 1 Round
2 Trans_Clear 3024.dat   Plate 1 x 1
2 Trans_Clear 3023.dat   Plate 1 x 2
2 Trans_Orange 3024.dat   Plate 1 x 1
1 White   63864.dat  Tile 1 x 3 with Groove

Model: Rear Bumper (Rear Bumper.ldr)
No. Color Part no. Part name

1 Black   32028.dat  Plate 1 x 2 with Door Rail
1 Black   3710.dat   Plate 1 x 4
1 Blue    3023.dat   Plate 1 x 2
1 Blue    3666.dat   Plate 1 x 6
1 Blue    3022.dat   Plate 2 x 2
1 Blue    6636.dat   Tile 1 x 6
2 Blue    3623.dat   Plate 1 x 3
2 Blue    54200.dat  Slope Brick 31 1 x 1 x 0.667
2 Blue    50950.dat  Slope Brick Curved 3 x 1
4 Blue    87087.dat  Brick 1 x 1 with Stud on 1 Side
4 Blue    92946.dat  Slope Plate 45 2 x 1
5 Blue    85984.dat  Slope Brick 31 1 x 2 x 0.667
8 Blue    3024.dat   Plate 1 x 1
8 Blue    2420.dat   Plate 2 x 2 Corner
1 Dark_Bluish_Grey 93274.dat  Bracket 1 x 2 - 2 x 4
2 Trans_Red 3070b.dat  Tile 1 x 1 with Groove

Model: Left Door (Left Door.ldr)
No. Color Part no. Part name

1 Black   93274.dat  Bracket 1 x 2 - 2 x 4
1 Black   60897.dat  Plate 1 x 1 with Clip Vertical (Thick C-Clip)
1 Black   63864.dat  Tile 1 x 3 with Groove
2 Black   23443.dat  Bar Tube with Handle
1 Blue    3024.dat   Plate 1 x 1
1 Blue    61252.dat  Plate 1 x 1 with Clip Horizontal (Open O-Clip)
1 Blue    3023.dat   Plate 1 x 2
1 Blue    4623.dat   Plate 1 x 2 with Vertical Bar on Long Side and Long Arm
1 Blue    3623.dat   Plate 1 x 3
1 Blue    3022.dat   Plate 2 x 2
1 Blue    11477.dat  Slope Brick Curved 2 x 1
3 Blue    3460.dat   Plate 1 x 8
4 Blue    85984.dat  Slope Brick 31 1 x 2 x 0.667
4 Blue    15068.dat  Slope Brick Curved 2 x 2 x 0.667
1 Flat_Silver 32028.dat  Plate 1 x 2 with Door Rail
1 Light_Bluish_Grey 3679.dat   Turntable 2 x 2 Plate Top

Model: Right Door (Right Door.ldr)
No. Color Part no. Part name

1 Black   93274.dat  Bracket 1 x 2 - 2 x 4
1 Black   60897.dat  Plate 1 x 1 with Clip Vertical (Thick C-Clip)
1 Black   63864.dat  Tile 1 x 3 with Groove
2 Black   23443.dat  Bar Tube with Handle
1 Blue    3024.dat   Plate 1 x 1
1 Blue    61252.dat  Plate 1 x 1 with Clip Horizontal (Open O-Clip)
1 Blue    3023.dat   Plate 1 x 2
1 Blue    4623.dat   Plate 1 x 2 with Vertical Bar on Long Side and Long Arm
1 Blue    3623.dat   Plate 1 x 3
1 Blue    3022.dat   Plate 2 x 2
1 Blue    11477.dat  Slope Brick Curved 2 x 1
3 Blue    3460.dat   Plate 1 x 8
4 Blue    85984.dat  Slope Brick 31 1 x 2 x 0.667
4 Blue    15068.dat  Slope Brick Curved 2 x 2 x 0.667
1 Flat_Silver 32028.dat  Plate 1 x 2 with Door Rail
1 Light_Bluish_Grey 3679.dat   Turntable 2 x 2 Plate Top

Model: Windshield (Windshield.ldr)
No. Color Part no. Part name

1 Black   61252.dat  Plate 1 x 1 with Clip Horizontal (Open O-Clip)
1 Black   15573.dat  Plate 1 x 2 with Groove with 1 Centre Stud, without Understud
1 Black   2540.dat   Plate 1 x 2 with Handle
2 Black   26047.dat  Plate 1 x 1 Round with Horizontal Handle on Side
2 Black   63868.dat  Plate 1 x 2 with Clip Horizontal on End (Thick C-Clip)
1 Blue    6636.dat   Tile 1 x 6
2 Blue    2431.dat   Tile 1 x 4 with Groove
2 Light_Bluish_Grey 3024.dat   Plate 1 x 1
2 Light_Bluish_Grey 14418.dat  Plate 1 x 2 with Socket Joint-8 with Friction

Model: Front Hood (Front Hood.ldr)
No. Color Part no. Part name

2 Black   60478.dat  Plate 1 x 2 with Handle on End
1 Blue    3460.dat   Plate 1 x 8
1 Blue    3021.dat   Plate 2 x 3
1 Blue    3176.dat   Plate 3 x 2 with Hole
1 Blue    3035.dat   Plate 4 x 8
1 Blue    93273.dat  Slope Brick Curved 4 x 1 Double
1 Blue    41770.dat  Wing 2 x 4 Left
1 Blue    41769.dat  Wing 2 x 4 Right
2 Blue    3023.dat   Plate 1 x 2
2 Blue    3069b.dat  Tile 1 x 2 with Groove
2 Blue    87079.dat  Tile 2 x 4 with Groove
3 Blue    2431.dat   Tile 1 x 4 with Groove
8 Blue    61678.dat  Slope Brick Curved 4 x 1
3 Light_Bluish_Grey 3679.dat   Turntable 2 x 2 Plate Top

Model: Rear Boot (Rear Boot.ldr)
No. Color Part no. Part name

3 Black   6016.dat   Bar 1 x 4 x 3 Window
7 Black   15712.dat  Tile 1 x 1 with Clip (Thick C-Clip)
1 Blue    3023.dat   Plate 1 x 2
1 Blue    87580.dat  Plate 2 x 2 with Groove with 1 Centre Stud
1 Blue    3020.dat   Plate 2 x 4
1 Blue    3035.dat   Plate 4 x 8
1 Blue    6636.dat   Tile 1 x 6
2 Blue    11477.dat  Slope Brick Curved 2 x 1
2 Blue    2431.dat   Tile 1 x 4 with Groove
4 Blue    3024.dat   Plate 1 x 1
4 Blue    48336.dat  Plate 1 x 2 with Handle Type 2
4 Blue    3070b.dat  Tile 1 x 1 with Groove
4 Blue    3069b.dat  Tile 1 x 2 with Groove
6 Blue    15573.dat  Plate 1 x 2 with Groove with 1 Centre Stud, without Understud
3 Light_Bluish_Grey 3679.dat   Turntable 2 x 2 Plate Top
1 Trans_Red 3023.dat   Plate 1 x 2
 • Light Bluish Grey Flex Hose

Hvordan må denne formateres for å kunne importeres inn i en wanted list? (Ettersom jeg må inn og endre farge på en del deler…) :smiley:

Jeg tegnet mitt store romskip i ldraw.
Lagde flere deler og fikk en mpd fil som samlet alle ldr filene. Jeg mistet mpd filen og satt med flere ldr filer.

Endte med å importere disse i Ldd og bygge modellen sammen der.
I Ldd har du noe som heter export BOM list.
Her får du alle delene modellen består av.

du bygger den sikkert raskt inn på LDD så du kan lasten over i wanted :wink:

Hmm…Jeg hadde håpet å “unngå” å installere noen som helst av Lego-programmene på en PC, ettersom jeg HAR lyst til å ta ett av dem i bruk, men jeg har ikke tid. Og da prioriterer jeg tid til å bygge. Og å prakkes med dele-lister, seg jeg nå. :smiley:

Noen som vet hvordan en fil må formateres for å kunne importeres inn i Bricklink, da?

Hvis du bruker Studio 2 går det mye lettere enn LDD.

Som LDD så må den også installeres, noe han ikke ønsket.