Tråden med defekte brikker

Her lager jeg en samletråd hvor folk kan melde fra om defekte brikker :slight_smile:

Det er viktig at dere melder ifra til LEGO Kundeservice slik at dere får erstatning for brikkene deres :slight_smile:

Post bilde eller video av defekte deler og legg med info om hvilket sett det kommer fra eller annen viktig info.
Da kan jeg oppdatere LEGO sitt Quality team via bakveien :wink: