Til helga skal vi stille klokka igjen.

Tips angående hvordan en stiller klokka:

Alle som bor i hus med veiadresse som ender på et partall altså 0-2-4-6-8, stiller klokka 1 time bakover. De som bor i hus med veiadresse som slutter på et oddetall, altså 1 -3 -5 -7 -9, stiller klokka en time fremover, dette vil gjøre at vi slipper rushtrafikken på mandag! Har du ikke husnummer, lar du være å stille klokken …
:wink:

Stillig! Men hva med oss som ikke har rushtrafikk. Jeg skal bare gå over gårdsplassen for å komme i fjøset?

kletvoldlego

NB! Sjekk gjerne inn på kletvold.no Det er en enkel hjemmeside for en gård uten rushtrafikk.