Spørsmål. Minste PFmotor med snekkeskrue og dreiemoment.

Jeg har et spørsmål. Dette egner seg vel mest til dumpere og traktorer og andre saktegående kjøretøyer, men minste motor i Power functions koblet med snekkeskrue gir jo en meget lav utveksling og derved mer styrke. Er det mulig å drive en modell på en motor i stedet for to hvis man går for denne løsningen. Det vil jo trekke mindre strøm og er plass, men som sagt - det passer bare til kjøretøyer som skal gå sakte som traktorer og dumprere, bulldosere etc. (kunne nevnt likbil også, men…)

Du bør ha momentet som en større motor tilbyr, så kan du heller gire det ned.
Jeg ville ikke ha brukt liten pf-motor til å drive noe større.