sort duk

Til info: Duken er ikke vasket etter PKH i fjor, pga dårlig kapasitet og plass hos meg.

Jeg har heller ikke kapasitet til å ta med alle posene med duk da vekta blir totalt blir veldig tungt.