Skal du delta på PKH 2021? | Will you participate PKH 2021?

Blir du med på PKH 2021 i oktober? | Will you attend PKH 2021 in October?

  • Ja | Yes - October 8.-10.
  • Ja | Yes - October 22.-24.
  • Nei, jeg kan ikke delta | No, i can not participate

0 voters

English furter down.

Normalt arrangeres PKH i april i Trondheim, men pga covid blir nok dette vanskelig i 2021 så vi sikter oss inn på høsten. Det skjer mye LEGOrelatert på høsten, men vi tror det er viktig å gjennomføre PKH uansett. Såvidt vi vet er PKH det arrangementet med flest norske utstillere, flest besøkende og det arrangementet som gir mest inntekt til Brikkelauget. Etter samtale med styret sikter vi oss inn på oktober, da vil vi havne etter Skærbæk i september og før Skandinavisk event i november.

Når passer det for deg å delta? Du kan sette flere kryss.

PKH is usually held in April in Trondheim, but due to covid this will probably difficult in 2021 so we are aiming for the autumn. A lot LEGO related stuff is happening in the autumn, but we belive it is important to arrange what is the largest event in Norway. Both in exhibitors, visitors and income to Brikkelauget. After discussing with the board we aim at having PKH 2021 in October, just after Skærbæk in September and Scandinavian event in November.

What dates fits you best? You could select multiple.

PKH = På kloss hold
Usikker på hva dette er og om det er noe for deg? Ta en titt i gamle forumtråder her. På toppen av siden finner du underforum for tidligere PKH.

Spør om du lurer på noe :slight_smile:

mangler et alternativ - har lyst, men kan ikke planlegge så langt fram i tid…

Klar som et egg!

Er klar hvis ting går i orden utover året. Hvis ikke må jeg melde pass for førte gang.

Begge datoene går bra :smiley:

Gleder meg STORT at PKH kommer! Nå fikk jeg inspirasjon til å gjøre ferdig interiøret til Millennium Falcon!

Hei.
Æ e med! :smiley:

Klart æ kjæm, muligens med Kyllingen 2.0 …

Låste denne for kommentarer siden avstemming er ferdig :slight_smile:

For resultat og mer info kan du gå inn her http://brikkelauget.no/diskusjon/viewtopic.php?f=7&t=8199