Sentralstasjon Felles byggeprosjekt

Lørdag 17. februar avholdes det en workshop på Mountain Brick 2018 med tittelen En introduksjon til brikkenes verden.
Bård Nome, Birgitte Jonsgård og Mogens Juul Rasmussen skal ha innlegg på workshoppen. Les mer på mountainbrick.no

Siste programpunkt på workshoppen er bygging av en sentralstasjon - et felles byggeprosjektprosjekt - hvor stasjonen kan brukes ved ulike anledninger og arrangementer når den er ferdig.

Birgitte Jonsgård vil presentere et forslag til et bygg på workshoppen. Foreløbig har hun arbeidet mye med funksjoner i stasjonen. Utseende vil komme etterpå.
Det vil bli en dialog om disse ideer.

Foranledningen til igangsetting av dette felles byggeprosjekt er det kommende 100 års jubileum for Dovrebanen, banestrekningen Dombås Støren, hvor det arbeides med tanker om at få til et større nasjonalt/internasjonalt Lego arrangement med fokus på jernbane og jernbanearkitektur.

Ønsker du å delta på workshoppen og Mountain Brick 2018 må du melde deg på senest 31. januar på påmeldingskjema som du finner på mountainbrick.no/pamelding/

kletvoldlego/Mogens