Rottefelle

Ikke helt rottefelle, men ett forskningsprosjekt.

Fire videoer i artikkelen

http://www.forskning.no/artikler/2010/november/271818