PKH2018 - Påmelding MOCs til utstilling og konkurranser

English in next post, scroll down :slight_smile:

Det er ett påmeldingskjema. Dette brukes til påmelding av a) MOCs som skal delta i konkurranser, b) MOCs som skal delta kun i utstillingen og c) GBC’er som skal delta i konkurransene.

[size=150]Skjemaet finner du her.[/size]

[size=150]Konkurranser[/size]
Vi skal selvfølgelig ha MOC-konkurranser under årets På kloss hold!
Reglene vi her presenterer er basert på tidligere års erfaring, og for å gjøre posten så “lett” som mulig presenterer vi kun reglene og ikke bakgrunnen for reglene.

Konkurransene er åpne for alle som deltar som utstillere under PKH.
En modell som skal være med i en konkurranse, skal ikke tidligere ha vært utstilt på PKH, verken i Trondheim eller andre steder, og det skal være utstillerens eget design. Altså tillater vi ikke modeller som er bygget etter andres byggetegninger, i konkurransene. Disse reglene gjelder alle konkurransene.

[size=150]Publikumsprisen[/size]
Under utstillingen lørdag og søndag har publikum mulighet til å gi stemme til de modellene de liker best.
Det er ikke anledning til å melde på mer enn én modell pr deltager, og GBC-modeller kan IKKE delta i publikumskonkurransen (se mer informasjon litt lenger nede).

[size=150]MOC-konkurranse[/size]
Lørdag ettermiddag har vi intern avstemming på beste modell i flere kategorier.
Vi i komiteen plasserer modellene i forskjellige kategorier, i all hovedsak ut fra størrelsen på bidragene. Stiller man med flere modeller, og vi ser at to eller flere havner i samme kategori, vil vi gi den enkelte deltaker mulighet til å bestemme om alle modellene skal være med, eller om man ønsker å “sette alt på ett kort”.

[size=150]GBC[/size]
Nytt av året er at GBC ikke kan meldes på i publikumsprisen. Årsaken til dette er at det er vanskelig for publikum å skjønne at det er én modul som skal vurderes og ikke hele oppsettet. For å bøte på dette, oppretter vi en egen GBC-kategori i den interne MOC-konkurransen! GBC’er som skal delta i denne konkurransen må følge GBC-standarden 100%.

GBC er populært blant publikum, og vi ønsker mest mulig GBC! Derfor gir vi en liten påskjønnelse til alle som deltar med to eller flere GBC-moduler.
Her finner du informasjon om GBC-utstillingen.

[size=150]Påmelding[/size]
Påmelding til konkurranser skjer i samme skjema som påmelding av MOCs til utstilling, kryss av om modellen skal delta i den interne konkurransen og/eller publikumsprisen.
Skjemaet finner du her.

Full forståelse om noe er uklart, så spør om det er noe du lurer på!

[size=150]Påmeldingsfrist konkurranser: 16. april[/size]
Det er ikke mulig med etteranmelding til konkurransene, men man kan trekke modellen i etterkant.

We have one signup form. This is used for a) signing up MOCs for competitions, b) signing up MOCs just for the exhibition, and c) signing up GBCs for the competition.

[size=150]Click this link to go to the form.[/size]

Competitions
Of course there will be MOC competitions during this year’s PKH! The rules posted here are based on experience from previous years, and to make this post as ‘light’ as possible, we’ll only present the rules and not the background for them.

The competitions are open for all participants at PKH.
Models that have been on display at previous PKH events - in Trondheim or elsewhere - can not be entered into the competitions, and all designs must be by the participant. In other words, we do not allow models built from other people’s instructions to be entered into the competitions. These rules apply to all competitions.

People’s Choice Award
During the public opening hours on Saturday and Sunday, the members of the audience will be given the opportunity to vote for their favourite models. No participant can enter more than one model into this competition, and GBC modules are not eligible for this competition (more information on that below).

MOC competition
Saturday afternoon there will be an internal vote for the best model in multiple categories. The committee will place the entered models in different categories, mainly based on size. If a participant enters more than one model, and we see that two or more end up in the same category, we will give each participant the option to keep all entered models in this category, or go all in on one model.

GBC
From this year on, GBC modules can not be entered into the People’s Choice Award. The reason is simple - it’s very difficult to explain to the audience that we want them to judge one module, and not the whole GBC setup. To fix this problem, we’re adding a separate GBC categori in the internal MOC competition! If you want to enter a GBC into this category, it must comply 100% with the GBC standard.

The GBC section of the exhibition is very popular among the audience, and we’d like to have as many modules as possible! Therefore we have prepared a small reward for all participants who bring two GBC modules or more. More information on this will follow in a separate thread.

Signup
The form for entering MOCs into the competitions is the same form as the one for entering MOCs into the exhibition. You just have to tick the box for entering your model into the internal MOC competition and/or the Public Choice Award.
Click this link to go to the form.

If anything is unclear - please do not hesitate to ask!

Deadline for entering MOCs into the competitions: 16 April.
No MOCs can be entered into the competitions after this date. However, withdrawing a model is allowed.

Hei!

Jeg og AasmundNL bygger som dere kanskje vet en MOC sammen, og begge vil gjerne melde den på konkurransene. Er det nok med at en gjør det, og sier at det er en til som er med, eller kan begge sende inn et skjema?

Det holder med ett skjema, men skriv på begge navnene som “byggherrer” :slight_smile: Skriv gjerne noe i beskrivelsen, om at dette er et samarbeidsprosjekt, så får vi det med på MOC-kortet.

Går det an å bruke elementer og ombygde strukturer fra utgitte sett?

Det spørsmålet dukker opp med jevne mellomrom - her er hva jeg svarte på en lignende henvendelse i fjor:

Hjelper det? :slight_smile:

Jepp, takk for svar :smiley:

Minner om denne!

Husk å meld på MOC’n din innen fristen 16. april!

Her kan du dobbeltsjekke om du har registrert MOC’n din

Vi har så smått startet arbeidet med et bedre system for all registrering til PKH2019…men det er 2019 :stuck_out_tongue:

Enda en liten påminnelse!

Deadline for påmelding av MOCs er 16. april 23.59 CET.

MOC registrering: tinyurl.com/MOCregistration
Liste over registrerte MOCs: tinyurl.com/mocsregistered

MOCs registrert etter dette tidspunktet vil bli utstilt der “her og der” men vil IKKE kunne delta i konkurransene.


Another friendly reminder!

Deadline for MOC-registration is April 16th 23.59 CET

MOC registration: tinyurl.com/MOCregistration
List of registered MOCs: tinyurl.com/mocsregistered

MOCs registered after this deadline will be put on display(wherever we have available space) but will NOT be able to participate in the competitions.