PKH 2020: NY KONKURRANSEKATEGORI!

Ny konkurransekategori: Beste utstilling

For non-Norwegian-speaking readers: This is a topic about a competition category that’s not particularly practical for people traveling far to get to Trondheim, so we won’t bother writing it all in English…

På kloss Hold er en utstilling som skal vise mangfoldet i LEGO hobbyen, og i år introduserer vi dette som en ny kategori i den interne konkurransen! Kortversjonen er “Beste utstilling”, men langversjonen er “Beste utstilling av originale LEGO-sett, LEGO-produkter og modeller bygd fra instruksjoner”.

Vi ønsker oss utstilling av ting som er produsert av LEGO, eller bygget av LEGO-klosser, men tenk på hvordan du presenterer det!

  • Har du en samling av sjeldne sett?
  • Setter du opp Castle-sett i en layout hvor du bygger litt terreng og bruer?
  • Har du kjøpt eller lastet ned instruksjoner på nett, som noen andre har designet, og bygd modeller etter dem?
  • Eier du gamle LEGO-sett som du tenker publikum kan ha interesse av å se?
  • Samler du på alt LEGO har laget av kontorutstyr, ryggsekker eller treleker?
  • Eller har du en komplett serie av et eller annet, som du kan presentere på en stilig måte?

Meld på tingene dine her, under et felles navn, fortell hva det er du stiller med, og gi oss en indikasjon på hvor mye plass du trenger. Så tar vi det derfra!

Samarbeid mellom flere utstillere for å få et så bra bidrag som mulig er bare moro.

Konkurransekategorien bedømmes underveis i arrangementet av en jury bestående av 6-10 personer, med forskjellig inngang til LEGO-hobbyen.
NB! Vi forbeholder oss retten til å si nei til påmeldte bidrag - ganske enkelt fordi det kan være kult å ha én by bestående av alle modulhusene… men litt kjedelig å ha fire like :slight_smile:

Spør hvis du lurer på noe!