PKH 2017 - Tidsplan

Denne tidsplanen er å anse som et utkast/arbeidsdokument/kladd/whatever. Diskuter i tråden under, tidsplanen oppdateres når det er grunn til å oppdatere den.

Fredag 31. mars
16:00 - lokalet åpner
16:45 - scenelementer er ferdig oppsatt
18:00 - alle bord ferdig oppsatt
18:30 - velkommen, praktisk info, liten konkurranse ++
18:45 - grilling
23:00 - Lokalet stenges (skal undersøke om vi kan ha lokalet til feks 01:00)

Lørdag 1. april
08:00 - lokalet åpner
09:00-09:45 - workshop/foredrag
10:20 - brief for utstillere og dugnadsfolk
11:00-16:00 - utstilling er åpen
12:00-> brødmat er tilgjengelig
16:30 - intern stemming på modeller (såfremt vi skal ha dette)
17:30-18:30 - workshop/foredrag
18:30-20:00 - Årsmøte Brikkelauget
20:15 - Middag m auksjon ++
23:00 - lokalet stenges (skal undersøke om vi kan ha lokalet til feks 24:00)

Søndag 2. april
09:00 - tilgang til lokalet
09:30-10:30 - ledig tid som kan brukes til noe
11:00-16:00 - utstilling åpen
12:00-> brødmat er tilgjengelig
16:30 - premieutdeling publikumsprisen
17:00 - mat, rester fra kiosk, grilling + evenutell pizza-bestilling

Ser veldig bra ut dette! Når tenker du at folk skal rigge utstillingene sine? Etter grillings?

Vi setter opp en liten riggeplan, slik at de utstillingene det tar lengst tid å sette opp får bord/scene-elementer plassert først. Det betyr at de første kan begynne å rigge 16:45.

Det er forøvrig mulig vi tar annen mat enn grilling, kan være litt kaldt å kjipt å stå ute å grille i starten av april.