PKH 2017 - Markedsføring

Eventet “På kloss hold” er nå opprettet på facebook:
facebook.com/paaklosshold/

Eventet er opprettet under siden “På kloss hold - Trondheim”. Siden vil bli markedsført de siste dagene før eventet og under og etter eventet. Tanken med siden er å bygge opp en base med potensielle besøkende som liker oss, slik at det letter markedsføringen fra år til år.

  • facebook er primær markedsføringskanal
  • usikkert hvor mye vi skal kontakte skoler/barnehager, tidligere har det vært mye arbeid og lite effekt
  • prøve å få på plass noe medieomtale, feks Verdens rikeste land som har snakket noe om voksne og LEGO tidligere
  • annen potensiell medieomtale på forhånd?
  • Harald prøver å få lånt en av LEGO Norge sine LEGOfigurer, vi prøver å få til utlevering av flyers et par ganger i ukene før PKH
  • legge inn eventet i trd-events

Har lokalaviser og/eller kommunen jevnlige annonseringer av aktiviteter for barn/ungdom i kommunen? Det går i hvert fall an å melde det inn og se om man får det med på en slik oversikt.
I Bergen har vi denne: http://www.barnibyen.no/bergen/ - deles også ut i papirformat i barnehagene. Finnes noe lignende i TRD?

Takk for påminnelsen, det skulle inn på lista men jeg glemte det. Ja, vi har noe av det samme: trdevents. Legger de inn der, adressavisen pleier snappe opp ting der.