PKH 2017 - budsjett

Budsjett 2017 finner du her: http://tinyurl.com/budsjett2017

Kommentarer til regnskap 2016 og budsjett 2017.
Alle beløp er lagt relativt nøkternt - dvs lavt og høyt.
Vi prøver også i år å ta 0,- i egenandel og gratis mat.
Man kan justere beløp på fanen “Detaljert 2017”, juster kun på beløp som har hvit bakgrunn.

1 Cafè
I 2016 ble det litt utfordring med å få på plass cafè, flere løsninger ramlet sammen i siste liten. Dette førte til relativt dyr løsning og cafè gikk dermed marginalt i pluss.
Cafè er utfordrende (vi må leie folk til å drive den), men det budsjetteres med et større overskudd i 2017

2 Deltagende AFOLs
I 2016 var det 53 påmeldte AFOLs (litt usikker på hvor mange som faktisk deltok, mulig det var et par færre)
I budsjettet er det lagt inn 65 deltagende AFOLs.

3 Auksjon
Post til både kortsiktig og langsiktig kjøp til auksjon. Alt som ble kjøpt i 2016 ble solgt for mer på auksjonen (sett til signering mm).

4 Mat
Satt litt høyere for å kunne ha en “bedre/finere” middag lørdag kveld. Fortsatt mulig vi går for pizza, men gir oss mulighet til annet.
Posten blir også en del høyere da vi har flere dugnadsfolk tilstede.

5 Besøkende på utstilling
I 2016 var det 4500 besøkende på en dag.
I budsjettet er det lagt inn 3500 besøkende fordelt på to dager.

6 Dugnad rigging/i døra
Lang historie. NTNU Fallskjermklubb rigget/stod i døra i 2014 til avtalen “fast sum og 10% av overskuddet”. Avtalen for 2016 var “den samme som i 2014”…men den ble justert ned grunnet stort overskudd og siden jeg var den eneste i klubben som husket hva “samme som i 2014” var…
Riggegjeng/døra for 2017 prøver vi selge inn på en fastsum, dog blir det flere timer siden de skal være der både lørdag og søndag under utstillingen.

7 Innkjøp gaver og premier
Satt høyere i fjor fordi vi kan…

8 Innkjøp LEGO byggebord
For å minske avhengigheten av LEGO Norge, bør vi bygge opp egne byggekasser. Vi har mulighet til å kjøpe noe via event-støtten, og siden økonomien tilsier det bør vi makse ut hva vi kan kjøpe i 2017 og starte oppbygging av byggekasser.

9 Reisestøtte
Vi ønsker etablere PKH som et spennende event for både AFOLs og besøkende. Vi ønsker også markedsføre oss noe internasjonalt. Vi ønsker derfor bruke en del midler på å hente inn internasjonale gjester, som kan tilføre utstillingen noe og arrangementet i form av workshops/foredrag.
Dette vil bidra til et enda mer spennende arrangement for AFOLs og også lette markedsføringen mot publikum og media - vi viser at vi kommer med noe nytt.
Vi skal selvfølgelig fortsatt bruke nasjonale byggere til workshops og det er minst like viktig at disse skal stille med mye og bra modeller.

Vi ønsker derfor sette av en pot som fordeles på følgende to punkter;

  • støtte til utvalgte AFOLs (vi har en liste og har så smått tatt kontakt med disse)
  • mulighet for deltagere å søke om reisestøtte. Feks ved samkjøring kan vi stille med reisestøtte - eller om noen skal stille med noe spesielt og trenger hjelp til å få det til arrangementet.

10 Diverse innkjøp
Nå når vi har en litt sikrere økonomi samt vet at PKH skal foregå i Trondheim framover, er det ønskelig å se på mulighetene for bedre/mer permanente skilt (parkering, cafe, toalett mm), se (igjen) på muligheten for sperrebånd samt diverse småtteri som refleksvester til de som dirigerer trafikk

11 Diverse (tape, duk mm)
Ting som går direkte på utstillingen

12 Diverse (kopper mm)
Innkjøp til både kiosk og AFOLs…samt litt forskjellige utgifter. Vi har en del fra før, så posten er satt noe ned.

Viktig punkt; Av budsjett 2017 er ca. 50 000 “langsiktig” investering (8 og 10).

Vi har også en del fleksible poster;
Er det mange påmeldte AFOLs, kan vi justere prisen pr gavepose, vi kan droppe en del av innkjøpene mht sperrebånd mm. Vi kan også justere prisen på mat, eventuelt begrense antall dugnadstimer da vi har flere av våre egne å bruke “her og der”.
Også posten på reisestøtte kan vi begrense bruken av, om vi ser at det feks blir mange deltagende AFOLs

Godt jobba Harald! Her har vi et godt grunnlag for kveldens møte.

Hvis det gjøres langsiktige investeringer som byggekasser, sperrebånd og annet utstyr bør dette også være tilgjengelig for andre arrangementer slik at det ikke er “ute av drift” 362 dager i året. Hva med å også ta høyde for noen kasser i hardplast eller aluminium slik at dette kan sendes dit det trengs via Bring el.l?

Ja, ingen grunn til at dette kun skal brukes av PKH.

Når det gjelder sperring har vi kikket på dette tidligere og kommet fram til at det ble dyrt og upraktisk. Men kan være greit å ta en ny runde på det igjen og se om man kan få til noe rimelig, som feks det som er brukt i Skærbæk.

En generell utfordring på disse tingene er jo lagring, vi snakker fort noen paller. Men spesielt LEGO tror jeg det kan være gunstig å bygge opp eget lager av. Om man klarer spre lagringen litt utover Norge, er kanskje det en fin løsning. Da er det lett tilgjengelig for små arrangement her og der.

… om vi ikke kan basere oss på LEGO fra LEGO Norge da. Jeg skal ha møte med selgeren i midt Norge på nyåret, hører litt med han da. Men vi kan snakkes om dette punktet på møtet i kveld.

Harald

Da har jeg flyttet budsjettet til google docs, samt oppdatert det i henhold til det vi diskuterte her om dagen.

Jeg oppdaget en feil, jeg hadde ikke beregnet nok kostnad på mat til dugnadsfolk. Justerte dette ved å justere på kiosken.
Lenke til budsjettet og justerte kommentarer ligger i første post.

harald-

Bra jobba Harald :slight_smile:

Bra jobba!

Det er én ting jeg reagerer på, sterkt - deltakeravgift.
Jeg ser ingen grunn til at vi skal ta inn penger for å delta, og har flere grunner for at vi IKKE skal gjøre det:

  • Folk som deltar bruker gjerne allerede en del penger bare for å komme seg til PKH
  • Folk som deltar, gjør jo at det kommer publikum, og på den måten gir oss indirekte inntekter
  • Beløpet vi får inn er nærmest ubetydelig
  • I fjor har vi gått over 150000 i pluss! Vi driver ikke butikk, og disse 150000 skal kunne brukes for å dekke ev. underskudd på framtidige PKH-er.
  • Det skal være lov å budsjettere med litt minus når vi totalt sett allerede er i stort pluss.

Det å kreve deltakeravgift når det ikke er behov for det synes jeg er feil, og gir feil signaler til deltagere. Synes også det er ufint at noe prisipielt så drastisk ble bestemt uten at kassereren var tilstede, men det er nå en annen sak.

Forslag: fjerne deltakeravgift og ev. budsjettere med minus 6500.