PKH 2015 Viktig informasjon

Roller:
Kontrakt: Morty
Ansvarlig: Eiker86
Ansvarlig og lokal mann på stedet.
Økonomi: Tosca
Oppsyn av økonomien.
Hoved Konkurransemaster: CowboyGibson
Hovedoppsyn av konkurranse(r) og delegerer om de skulle ha mer hjelp.
Hoved Layoutmaster: Freddie
Hovedoppsyn av layout og delegerer om de skulle ha mer hjelp.

 • GBC-ansvarlig Ace
  “Restaurantsjef”:
  Overordnet oppsyn gjennom helgen.
 • Kafedrift: NOR92
  Drift av kafe på søndag
 • Matslave 1:
  Bistår med mat for deltagere gjennom helgen.
 • Matslave 2:
  Bistår med mat for deltagere gjennom helgen.
  CEE kontaktleder: Cecilie
  Overordnet oppsyn over alt som går til CEE.
  Dugnadsgjeng søndag: NOR92
  Parkeringsbistand, billetører, nedrigg av bord

Layout: Freddie (Fredrik)
Konkurranser: CowboyGibson (Reier)
Tosca (Christian) er også generell medhjelper.

Alt med CEE ang event skal gå igjennom ambassadøren Cecilie (etter nye regler fra 1.november)

Jeg har skrevet kontrakt med Solberghallen pålydende kr 10.000 for hele helgen. I tillegg kr 1000,- til annen aktør som eier grusplassen ved siden av til parkering, så vi har nok plass til å ta i mot besøkende på søndagen. Leien inkluderer alt de har av bord og sceneelementer. De har 100 bord og 12 Sceneelementer (16 av bordene står i Kafèn og må trekkes fra i bordplanlegging). Viktig å skaffe mange flere bord eller andre løsninger til en billig penge/låne eller kan dette fort bli dyrere enn leie av hallen hvis det skal leies inn.

Som jeg har nevnt før, så sparer vi 1000,- i parkering da bygging av kunstis begynner i høst.

Jeg planlegger å legge ut oversikt over layout og planlegge denne åpent, i stil med hvordan jeg gjorde det til Bygg Landet. Metoden har sikkerhetsventiler for å unngå glemte påmeldelser, samt at utstillere kan komme med innspill tidlig i prosessen.

Hvem er forresten ansvarshaver for westernlayoten, som planlegges?

Ingen ansvarshavende, men fint om videre diskusjon om den tas → Ville Vesten Layout

Til tjeneste.

Var det sånn at vi ønsket å spørre spesielt om vi kunne få opp noen til å holde en liten presentasjon for oss siden det er 10års jubileum?

=)

Det hadde vært koselig om vi fikk noen fra LEGO til å holde foredrag for oss om ett eller annet =)

Det skader i hvertfall ikke å forhøre seg om mulighetene.

Om dere jobber med ting til PKH så er det greit at det blir oppdatert her inne så vi ikke gjør ting dobbelt.
Og da slipper også jeg å vente helt til styremøtene for å få status.

Utkast til budsjett er laget og tenke da en kjapp runde på det på styremøte. Tar vel 5-10 min avhengig av diskusjon :slight_smile:
Når det er behandlet og godkjent - legges det ut her.

Middag blir i gangen i hallen dersom vi blir for mange i kafeteriaen.
Både klubbhuset og saniteten var opptatt og i Drammen er det lite (til ingen) lokaler hvor man kan medbringe selv.

Får låne nok bord til å spise på av SFO, som vi kan ha i gangen.
Vi får også låne sceneelementer fra musikken, antall og høyde får jeg tilbakemelding om.

Hallen kan max ha 880 personer inne, har vi flere inne om brannvesenet skulle komme innom så kan hallen bli stengt.

Etter intens jakt siste ukene etter dugnadsfolk så har innebandyklubben NOR92 påtatt seg oppdraget :slight_smile:

Alle unntatt NOR92 skulle noe den dagen, så ble litt varm i trøya her…